17 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Fler måste föra de kristna minoriteternas talan

Vi efterlyser en större och mer fokuserad uppmärksamhet på detta faktum från politiker och massmedier i de nordiska länderna.

Generalsekreterare och ledare från tio nordiska missionsorganisationer har den 19–22 augusti varit samlade på Färöarna, där de bland annat har samtalat om de kristnas situation under de pågående konflikterna i Syrien och Irak. De har enats om följande uttalande riktat till regeringar och massmedier i de nordiska länderna:

Konflikten i Syrien och Irak har utvecklat sig till något som allt mer liknar ett folkmord riktat mot den kristna befolkningen i dessa länder. Tusentals kristna familjer har de senaste månaderna tvingats fly från sina hem efter attacker från militanta islamister, och deras liv är i fara. Många har redan dödats.

Vi efterlyser en större och mer fokuserad uppmärksamhet på detta faktum från politiker och massmedier i de nordiska länderna. Vi saknar tydliga politiska röster som kan föra de kristna minoriteternas talan.

Många politiker har nekat till att lyfta fram frågan om förföljelse av kristna med argumentet att det är bättre att fokusera på religionsfrihet i stort än att favorisera en särskild grupp. Ett annat argument går ut på att vi kan förvärra situationen för de kristna genom att skilja ut dem som en egen grupp.

Vi anser dock att situationen är så allvarlig att inget av dessa argument längre är relevanta. Vi vill därför vädja till ministrar och regeringschefer i de nordiska länderna att tydligt och utan omskrivningar adressera problemställningen genom att höja sin röst i internationella forum och stå upp för de förföljda kristna i denna region, samt att utarbeta strategier för den nuvarande krisen.

Det är avgörande att vi dokumenterar övergreppen och hittar sätt att lindra lidandet hos de drabbade – liksom strategier som kan bidra till fred och försoning i hela Mellanöstern.

Den politiska insatsen och den massmediala uppmärksamheten ska naturligtvis riktas mot alla som lider nöd i den nuvarande konflikten.

Vi är oroade för yazidi- minoriteten, shiamuslimerna och andra grupper som drivs på flykt från sina hem och lever i fruktan för sina liv. Men de kristna – som numerärt är de hårdast drabbade – får inte glömmas bort! Deras allvarliga situation har blivit osynliggjord, eftersom de å ena sidan är pressade av den islamistiska fundamentalismen och å andra sidan av den sekulariserade västvärlden.

Vi förbinder oss själva och våra organisationer till att hjälpa den kristna minoriteten i dessa länder på det sätt vi kan, genom ekonomiskt bistånd, förbön, humanitär hjälp och genom att föra deras talan. Många kristna privatpersoner, kyrkor och organisationer är redan engagerade i hjälp­insatser för de förföljda kristna i Mellanöstern. Vi är mycket tacksamma för det.

Vi ser också med stor tacksamhet på den hjälp som kommer från internationella biståndsorganisationer och regeringar till de nödlidande flyktingarna. Dessa insatser måste intensifieras.

Stefan Holmström, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Sverige

Erik J Andersson, Evangelisk Luthersk Mission, Sverige

Jens Ole Christensen, Luthersk Mission, Danmark

Thomas Bjerg Mikkelsen, Indre Mission, Danmark

Jukka Niemelä, The Lutheran Evangelical Association of Finland

Erik Furnes, Indremisjonsforbundet, Norge

Øyvind Åsland, Norsk Luthersk Misjonssamband, Norge

Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Normisjon, Norge

Øssur Kjølbro, Kirkjuliga Heimamissiónin, Føroyar

Ragnar Gunnarson, Samband Íslenskra Kristniboðsfélaga, Ísland

på flykt. Tusentals kristna familjer har de senaste månaderna tvingats fly från sina hem efter attacker från militanta islamister, och deras liv är i fara. Många har redan dödats, skriver tio nordiska missionsorganisationer.

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar