Debatt

Ta avstånd från Koranens våld

Protestera gärna mot IS men ta även avstånd till de verser i Koranen och profetens tradition som uppmanar till krig och våld. Den uppmaningen riktar Sameh Egyptson till Sveriges muslimer.

Jag får ofta frågan från Sverige om hur mina muslimska, demokratiska vänner i Egypten reagerar på den Islamiska statens (IS) blodiga framfart. Svaret är att man reagerar mycket starkt. Krigsmännen i IS kallas för galningar och kriminella, och ses som personer som missbrukar Islam för sina egna syften. Islam betraktas av de flesta muslimer i Egypten som fredens religion och profeten Muhammed anses vara en fridsam, mild och harmonisk person. Samtidigt får man inpräntat i skolans religionsundervisning att Koranen är den enda gudomliga sanningen och att profetens tradition enligt böckerna "Muslim" och "Al-Bukhari" är tillförlitliga. Den sunnimuslimska religiösa eliten, Ulama, deklarerar att Koranen och profetens tradition är huvudkällan för alla moraliska frågor och inspirationen till all lagstiftning.

Många av mina muslimska vänner blev ställda när IS legitimerade våld och krig med Koranen och profetens tradition. Detta är ju heligt för alla sunnimuslimer. IS tar fram Koranverser, främst från kapitlet At-Tawbah, bland annat vers 29, där det uppmanas till krig mot otrogna. För IS krigare tolkas det i dag som att de uppmanas att föra krig mot shi'a, yazidier, judar och kristna. Och i fråga om krigsmoral stöder IS sig på den tillförlitliga profetens tradition. Enligt denna tradition får profeten Muhammed order från ärkeängeln Gabriel att attackera den judiska stammen, Banu Qurayza. Efter att stammen hade kapitulerat så löd domen: låt slakta männen, en del av kvinnorna och barnen fördelades bland de muslimska krigarna som slavar och resten skulle säljas på marknaden. profeten själv tog en av kvinnorna som sin egen konkubin, alltså en slags älskarinna vid sidan av fruarna. Vad gäller halshuggning legitimerar IS även det med profetens tradition. profeten påstås ha sagt till sina fiender att "jag kommer till er med slakt". I en annan berättelse sägs det att profeten själv, med sina egna händer, slaktade en krigsfånge.

Mina vänner, kollegor och grannar i Kairo samt mina kontakter på sociala nätverk är i chocktillstånd. Många av dem som läser Koranen och tar del av profetens tradition förstår inte innehållet, eftersom det är skrivet på det gamla klassiska arabiska språket som mycket få arabisktalande i dag förstår. Historiskt sett blev Koranens texter inte nedskrivna förrän tjugo år efter profetens död och böckerna som profetens tradition grundas på, böckerna ”Muslim” och ”Al-Bukhari”, nedtecknades först 200 år efter hans död.

Nu befinner sig arabvärlden i en ny epok präglad av informationssamhällets öppenhet och det betyder att de auktoritära religiösa parollerna kommer till ytan och blir granskade. IS framfart och Muslimska brödraskapets regeringsperiod i Egypten har fått troende muslimer i min närhet att ifrågasätta religiösa trossatser och för första gången vågar vissa ta steget och framträda som sekulära.

Professor Nasr Hamid Abu Zayd, som var verksam vid Kairo Universitet, hör till dem som har ifrågasatt den traditionella synen på Koranen och ser den som en mänsklig konstruktion från sin tid. Abu Zayd tvingades att lämna Egypten när han av domstolen förklarades som otrogen och blev tvingad att skilja sig från sin muslimska fru. Abu Zayds idéer aktualiseras i dag. Många unga ser nu med stor respekt på hans arbete. Predikanten Muhammed Nasr, som deltog i protesterna både mot Mubarak och Mursi, är också bland dem som ifrågasätter sanningshalten i böckerna "Muslim" och "Al-Bukhari". Jag träffade Muhammed Nasr vid flera tillfällen på Tahrirtorget i samband med demonstrationerna 2011-2013. Han omgavs där av en stor grupp reformsinnade trosfränder. Nu är han efterlyst av en åklagare i Kairo sedan han blivit anmäld av den egyptiska religiösa myndigheten al-Azhar och anklagad för förakt mot Islam.

Min vädjan till muslimska systrar och bröder som lever i fria demokratiska länder, där religions- och tankefrihet är en självklar sak, är följande: Protestera gärna mot IS brutala framfart i religionens namn men ta också tydlig ställning i fråga om de verser i Koranen och profetens tradition som uppmanar till krig och våld.

Den traditionella bokstavstolkning som i dag används av de flesta myndigheter och predikanter i den muslimska världen bidrar till att legitimera IS och jihadisternas framfart och är därmed ett brott mot mänskligheten.

Fler artiklar för dig