Debatt

Gemensamma trosdokument behövs!

Pingst har aldrig haft en sådan mångfald av församlingar och en sådan teologisk spännvidd som nu.

Pingströrelsens teologiska nätvärk har släppt boken "Trons hemlighet". Detta är en bok om den kristna trons grunder. Jag välkomnar denna bok och ser att den har ett viktigt ärende till vårt land. Som en av pingströrelsens pastorer och församlingsföreståndare anser jag att vår rörelse är i skriande behov av gemensamma trosdokument som definierar och ger ramar för den pentekostala teologin och för vår rörelses teologiska samtal.

Pingströrelsen i vårt land har troligen aldrig haft en sådan mångfald av församlingar och en sådan teologisk spännvidd som nu. För att vår rörelse ska kunna hålla samman tror jag därför att vi mer än någonsin behöver gemensamma och tydliga trosdokument som definierar vår tro och som klargör inom vilka ramar vårt fria teologiska samtal kan föras.

Jag ser trosdokument likt "Trons hemlighet" som en hjälp att tränga in i bibelordet och som ett välbehövligt stöd att systematisera Bibelns innehåll och budskap. Det kristna budskapet behöver i dag åter bli tydligt och tillgängligt för människor och därför tror jag till och med att Pingströrelsen behöver ta fler initiativ där vår gemensamma tro offentliggörs och underbyggs. Jag skulle därför välkomna att vi gav det teologiska nätverket ett större mandat att verka inom Pingströrelsen och en större plattform för teologin i hela vår rörelse. Men detta sagt tror jag också att vi i framtiden gemensamt och på ett tydligare sätt behöver utse och bekräfta medlemmarna i vårt teologiska nätverk.

Henrik Åström, pastor Pingst Helsingborg   

Fler artiklar för dig