Debatt

Offentlig eller enskild förbön för sjuka?

De yviga gesternas aktörer skapar många besvikelser.

I samband med en stort upplagd artikel i Dagen (10/10) om predikanten Jens Garnfeldt och hans helandemöten kom en rapport om helande av cancer.

När man går ut med sådana uppgifter bör man visa försiktighet. Särskilt med tanke på människor som ligger med långt gången och spridd cancer och väntar på slutet, då läkarna endast ägnar sig åt palliativ vård.

Vilken bild av Gud ges dessa människor? De som fångats i media som helbrägdagjorda får också bära en roll, som inte alltid är lätt att leva upp till.

Det cancerfall som rapporterades från Garnfeldts möte var ett botande av ett basaliom. Dessa små knölar uppträder oftast i ansiktet och växer sakta och orsakar aldrig några dottersvulster i kroppen.

Därför blir de aldrig dödande och förtjänar inte beteckningen cancer. Med ett litet kirurgiskt ingrepp tar man bort knölen och sedan är patienten botad.

Inga cellgifter eller strålningar behövs. Patienten lever gott resten av livet. Ibland kan den till synes gå i regress, men kommer senare åter. Söker man läkare för sent kan basaliomet beroende på dess läge hota ögat. Vad som var förutsättningar och utfall i det aktuella fallet ska jag inte uttala mig om.

Min far var pingstpredikant och tog med sig en äldstebroder och en oljeflaska och åkte hem till sjuka som ville ha förbön, enligt instruktioner i Jakobs brev. Smörjde med olja i pannan och bad. Sedan överlämnade de resten åt vår Herre och tog inte på sig någon botandekraft att stärka sin roll med.

Det är en bra metod med en enkel instruktion. Förbön som en del av församlingsarbetet alltså!

De yviga gesternas aktörer skapar många besvikelser. När Katrine Kuhlman från USA var i Göteborg på 60-talet och hade stora helandemöten på gamla Ullevi, gjorde pingstvännen och göteborgsläkaren Sven Adrian en uppföljning av botade på sjukhusen i Göte­borg. Han kom inte tillbaka med något verifierat under. Därmed inte sagt att inte förbön fungerar, men det kanske ska ske i stillsam tilltro och inte som en show.

“De yviga gesternas aktörer skapar många besvikelser”, skriver Roland Sennerstam. På bilden Jens Garnfeldt när han predikar på Jesusfestivalen.

Fler artiklar för dig