Debatt

Kyrkoledare: Erkänn vårt Palestina nu!

Övriga europeiska regeringar borde ta efter Sveriges erkännande av staten Palestina. Det skriver en lång rad palestinska kyrkoledare.

###

I ett Mellanöstern som fortsätter att lida av konsekvenserna av våldet, lever det palestinska folket kvar under ockupation och i exil. Palestinska kristna, som är ättlingar till de första kristna och en integrerad del av det palestinska folket, fortsätter att lida precis som våra palestinska muslimska och samaritiska bröder och systrar. Vi har nekats våra nationella och mänskliga rättigheter i nästan ett sekel.

Från Jerusalem, vår ockuperade huvudstad, skickar vi ett brådskande budskap till hela världen och framför allt till Europa: Vi längtar efter rättvisa och fred. Att erkänna Palestina och tydliggöra Israels gränser blir ett första steg mot det målet.

Vi har uthärdat fördrivning och påtvingad exil sedan 1948, när majoriteten av Palestinas kristna tvångsutvisades från sina hem i det Heliga Landet. Vi har genomlidit 66 år i exil och 47 år av ockupation, men hållit fast vid budskapet om vår Herres fred.

Vi är trötta på alla uppmaningar att återuppta förhandlingar samtidigt som vi inte kan nå våra kyrkor på grund av en främmande makt och att vårt folk fortsätter att förödmjukas av en oönskad ockupation. Vi väntar på den dag då våra kyrkors klockor ringer för att fira frihet och rättvisa.

Kristna har en plikt att stå emot förtryck. Vi tror att det internationella samfundet och i synnerhet Europa inte har gjort tillräckligt för att uppnå en rättvis och varaktig fred.

Det går inte att fortsätta låta Israel bestämma över vår rätt till frihet och självbestämmande. Vi har en naturlig rätt att vara fria och Europa har en moralisk, rättslig och politisk skyldighet att hålla Israel till svars, stödja palestinska ickevåldsinitiativ för att avsluta den israeliska ockupationen samt erkänna staten Palestina i enlighet med gränserna från 1967 med östra Jerusalem som huvud­stad.

Hur länge kommer ni fortsätta att acceptera Israels brott mot era egna resolutioner? Hur länge kommer ni tillåta att utsikterna för fred förstörs av i­sraelitisk kolonisering? Hur länge ska vi stå ut med att behandlas som utlänningar i vårt eget hemland? Att avsluta den israeliska ockupationen är det enda sättet om palestinier, kristna och muslimer ska kunna få njuta av ett liv i välstånd och framgång. Det är också det bästa sättet att säkra en fortsatt kristen närvaro i vårt heliga land och samtidigt ge Israel den säkerhet som det fortsätter att kräva. Utan rättvisa finns det ingen fred eller säkerhet.

Det är dags för Europa att förstå att enda vägen för att beseg­ra extremism och terrorism i vår region är att eftersträva rättvisa till alla, till att börja med genom att göra slut på den historiska orätt som det palestinska folket tvingats utstå. Det är som ett öppet sår som fortsätter att blöda samtidigt som förhoppningarna om en självständig palestinsk stat blir alltmer svårfångad på grund av utbyggnaden av de israeliska bosättningarna samt de många begränsningar på vårt eget folk, exempelvis tvångsförflyttningar.

I vårt Kairosdokument från 2009 förklarar vi kristna palestinier att den israeliska ockupationen av palestinsk mark är en synd mot Gud och mänsklig­heten, eftersom det berövar palestinierna deras grundläggande mänskliga rättigheter som är oss skänkta av Gud.

Vi tror att erkännande av staten Palestina utifrån 1967 års gränser är det första steget för att förändra status quo. Att förbjuda import av bosättningarnas produkter och penning­överföringar från företag och organisationer som direkt eller indirekt har kontakt med den israeliska ockupationen är också ett måste. 66 år efter Nakba, när palestinierna fördrevs, och 47 år efter ockupationen så är det dags för staten Palestina att bli fri och en fullvärdig medlem i FN. Det är därför vi uppmanar de europeiska regeringarna att till fullo stödja den palestinska strävan efter frihet och oberoende.

Det internationella samfundet, och i synnerhet Europa, har ett historiskt ansvar för att det palestinska folket får till­baka sina rättigheter. Europa har länge kämpat för värderingarna om fred och mänskliga rättig­heter, nu kan EU återspegla denna principiella ståndpunkt genom att hjälpa Palestina.

Från det heliga landet uppmanar vi att ni tar denna principiella ståndpunkt att erkänna staten Palestina till er samt att ni står fast vid ert juridiska ansvar gentemot en nation under ockupation. Detta så att vi ska kunna fira rättvisa och fred i landet där Fridfursten Jesus Kristus levde.

Michael Sabbah, patriark emeritus, Latinska (katolska) patriarkatet i Jerusalem.
Atallah Hanna, ärkebiskop grekisk-ortodoxa patriarkatet i Jerusalem. 
Mounib Younan, biskop och chef för den lutherska kyrkan i Palestina och Jordanien/chef för Världs lutherska federationen.
Dokumentet är undertecknat av över hundra palestinska kyrkoledare, diplomater, det civila samhällets ledare och organisationer.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig