Debatt

Palestinska ledarskapet stöder terrorism

De palestinska myndigheterna måste sätta stopp för den uppvigling och propaganda som urskuldar och uppmuntrar till terrorattacker mot barn. Det skriver Isaac Bachman, Israel ambassadör i Sverige.

###

Bara dagar efter det att dottern till Hamas-ledaren Ismail Haniyeh fick akut sjukvård i Israel, prisade han den palestinier som genomförde ett terrorattentat i centrala Jerusalem där ett israeliskt-judiskt spädbarn miste livet.

Attacken utfördes av en 21 årig palestinier från Silwan, vilket ligger i östra Jerusalem.

Medan Israel erbjuder hjälp till bokstavligen alla som har behov av medicinsk vård, oavsett vem denne är, hyllar Haniyeh det genomförda terrorattentatet.

Inte bara Hamas hyllade dock det fruktansvärda terrordådet, också den Palestinska myndigheten gick snabbt ut och prisade dådet. Sultan Abu-Aynayn som tillhör Fatahs centralkommitté och är rådgivare till Mahmoud Abbas, hyllade terroristen och kallade honom en heroisk martyr i sina Facebook-kommentarer den 23:e oktober.

Under torsdagen lade Fatah även upp bilder på sin officiella hemsida som hyllade terroristen: "Fatahs Silwan-avdelning hedrar den heroiska martyren, som utförde Jerusalem-operationen."

Palestinska myndigheten nöjer sig emellertid inte med att endast hylla terroristerna, utan betalar även löner till dömda och frigivna palestinska terrorister. Exempelvis betalade Palestinska myndigheten under 2012 ut mer än 75 miljoner dollar till terrorister i Israeliska fängelser. Familjerna till avlidna terrorister (inklusive sådana som dött i självmordsbombningar) mottog under samma period 78 miljoner dollar i efterlevandepensioner. Allt sammantaget motsvarar detta mer än 16 % av de årliga internationella bidragen till Palestinska myndigheten.

När skall världen inse vilken moralisk klyfta som skiljer de båda sidorna åt, och starkt ta ställning mot den fruktansvärda uppvigling mot judar och israeler som genomförs med den Palestinska myndighetens goda minne- och understöd? En uppvigling och propaganda som urskuldar och uppmuntrar till terrorattacker mot barn.

Även företrädare för den påstått fredliga Palestinska myndigheten har anslutit sig till hyllningarna av terroristen som dödade det lilla nyfödda spädbarnet. Hur är detta möjligt, och hur kan det förbigås med tystnad?

Den typ av uppvigling och den typ av handlingar som ledde till detta fruktansvärda terrordåd måste fördömas av alla civiliserade länder.

Att under dessa omständigheter erkänna en palestinsk stat kan, som vi också sett, endast tjäna till att uppmuntra extremism.

Den senaste tragiska terrorattacken är bara en i raden av de våldsdåd som i ökande omfattning riktas mot judiska israeler i Jerusalem. Allt det ovan beskrivna, systematiska våldet är ett uppenbart och direkt resultat av den pågående uppviglingen från såväl Hamas i Gaza som Fatah i Ramallah.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig