Debatt

Märklig ekvation, regeringen

Får religion och religionsfrihet inte längre utrymme i regeringens Sverige? Det undrar Kjell Larsson och Karin Hutberg från Svenska alliansmissionen utifrån budgetförslaget.

Med stor förvåning har vi t­agit del av regeringens förslag till budget.

När man innan valet gått ut med löfte om garanterat bibehållet stöd till trossamfunden, men ändå i sitt budgetförslag sänker det som skulle bestå med nästan hälften, så undrar vi hur det resoneras i den nya regeringen.

Har civilsamhällets och de ideella rörelsernas arbete någon betydelse i regeringens ögon?

SST-bidraget (Statligt Stöd till Trossamfund) låg under många år still. Ända tills förra regeringen lyfte det till nuvarande nivå, cirka 77 miljoner kronor.

Dessa pengar är en liten ynka handtryckning från staten till alla de trossamfund som med idealitet och troget arbete verkar för samhället (jämfört med Kultur-eller Idrottssverige är det en spottstyver.)

Detta bidrag används till bland annat Sjukhuskyrkan och andlig vård inom institutioner, som exempelvis fängelser. Det används för att hjälpa Sverige­s nya samfund och kyrkor till en plattform för sin verksamhet och därtill en integrering i vårt samhälle. Och det används för att stötta ekonomiskt svag­a kyrkor och församlingar så att dessa kan utöva verksamhet och erbjuda gudstjänster även i glesbygd och utflyttningsorter.

Vad vi inte förstår är att regeringen ena stunden säger att det som de ideella folkrörelserna gör är av yttersta vikt för samhället, för att i nästa stund dra undan ekonomiska möjligheter att fungera. Vi får inte ihop ekvationen!

Är detta i stället en ideologisk fråga där religion och religionsfrihet inte längre får utrymme i regeringens Sverige?

Tydligt är att nuvarande r­egering inte förstår religionens stora betydelse i vårt mångkulturella Sverige, eller vikten av att kunna möta människors behov av uttrycksmöjligheter i existentiella och andliga frågor. Regeringen slår knut på sig själv när man säger sig vilja v­ärna religionsfrihet samtidigt som man minskar möjligheterna att utöva religion.

Notera därtill att regeringen tänker sig att använda b­iståndspengar till att finansiera flyktingmottagandet och därmed drar sig undan det global­a ansvaret. Att tala vackert om hur vi i Sverige tar internationellt ansvar genom bistånd för att sedan använda samma pengar till verksamhet på hemma­plan rimmar helt enkelt riktigt dåligt.

Nej, Alice Bah Kuhnke, Magdalena Andersson och Stefan Löfvén, det här duger inte!

Gör om och gör rätt i ert budgetförslag!

Och om så inte sker, säg som det i så fall måste vara: Att det arbete som civilsamhället gör är fel och inte något värt utifrån er ideologi.

Kjell Larsson, missions­föreståndare och Karin Hultberg, ordförande för Svenska Allians­missionen.

Fler artiklar för dig