Debatt

”Pingstkatekesen” – för vilka pingstvänner?

Pelle Hörnmark är vald som pingstledare enbart för samfundets församlingar och pingstvänner.

I om med att Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan bildades 2001 och Trossamfundet Pingst – fria församlingar i samverkan aktiverades 2004, skedde en uppdelning av Pingströrelsen. Det kom att dras en linje, om inte helt rakt igenom Pingströrelsen till 50-50 i procentsats så i alla fall till ungefär 85-15.

I dag då vi skriver 2014, är det på snudd ett 50-tal pingstförsamlingar som inte anslutit sig till Pingst ffs eller Trossamfundet Pingst. Till ärendet hör att det också har ordnats med en och annan så kallad friförsamling eller husförsamling på senare tid, vars medlemmar med bestämdhet räknar sig som pingstvänner.

Att de sistnämnda skulle kunna komma i åtnjutande av de 200 miljoner som försäljningar av pingstfastigheter inbringat nationellt är knappast motiverat. Men hur blir det för de 50 andra pingstförsamlingarna?

Och en sak jag bedömer som olycklig, är att samfundet Pingst så markant verkar och lär utan att ta hänsyn till den verkliga pingstsituationen. För att inte bli kyrkohistoriskt osanna borde det till exempel tydligare framgå från Pingstsamfundets håll att Pelle Hörnmark är vald som pingstledare enbart för samfundets församlingar och pingstvänner. Att alla dessa andra församlingar och vänner inte har någon gemensam pingstledare ger inte rättighet att uppträda och tala också å deras vägnar.

Här menar jag att en större ärlighet måste till. Lägg märke till att det jag skriver här inte är en recension av Pelle Hörnmarks tjänst.

Genom den aktuella boken ”Trons hemlighet”, dras igen de pingstförsamlingar och vänner som inte gått in i Pingstsamfundet in i ett beslut och en historia som de i faktisk mening inte tagit ställning till.

Boken lanseras av utgivaren Pingst ffs, som "Pingstkatekesen" (katekes, av grekiska katechesis vilket betyder "sammanfattning av troslära att använda som undervisning"). Pingst teologiska nätverk bestående av 21 personer, har utfört bokens ämnes- och textarbete.

Håkan Arenius skrev i inledningen av sin recension av boken (Dagen 30/10): ”Pingströrelsen har fått sin katekes”. I sin debattartikel om dopet (Dagen 28/10) sätter inte Dan Salomonsson, ordförande för Teologisk nätverket, ens citationstecken om boken som katekes: ”… läsning av kapitlet om dopet i den nyutkomna pingstkatekesen …”. Frågan måste ställas: Pingstkatekes – men för vilka pingstvänner?

Medvetet eller omedvetet, men hur rättvis är behandliggen och osynliggörandet av de pingstförsamlingar och pingstvänner som inte räknar sig till Trossamfundet Pingst ffs?

Sigvard Svärd, pingstpastor

nätverk. Omkring 500 pingstpastorer samlades på Clarion hotell i Stockholm 7-9 januari förra året när det nya nätverket Pingst pastor höll sin första konferens. På bilden: Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst FFS.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig