16 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Alliansens kulturpengar: Noll

Var har Caroline Szyber (KD) befunnit sig de senaste åren? Det undrar Niclas Malmberg, kulturpolitisk talesperson (MP), i en replik på Szybers nyliga debattinlägg.

Caroline Szyber (Dagen 19/11) ägnar sig åt en form av cirkelresonemang när hon först, i strid mot all logik, gör en hemma­snickrad definition som går ut på att budgetpropositionens särskilda satsning på kultur i miljonprogramsområdena inte handlar om stöd till civilsamhället, och från detta sedan dra slutsatsen att Miljöpartiet bygger samhället ovanifrån i stället för från grunden.

Men Caroline Szyber nöjer sig inte med det, utan byter sedan fot och framställer de 240 miljoner kronor regeringen avsätter för att öka förutsättningarna för kulturverksamhet i miljonprogramsområdena som allt för lite. Visst kan man önska mer, men jag är övertygad om att väldigt mycket bra verksamhet kommer att bli resultatet av denna särskilt riktade satsning mot direkt gräsrotskultur. Och om 240 miljoner kronor är otillräckligt, vad ska man då säga om Alliansens skugg­budget, som inte rymmer en enda krona?

Caroline Szyber bemöter den kritiken med att det inte är ”förortsborna som själva har efter­frågat projektsatsningarna”. Var har Caroline Szyber befunnit sig de senaste åren? Just förbättrade förutsättningar att ta tillvara engagemang, kreativitet och energi hos inte minst ungdomar i socialt u­tsatta områden har efterfrågats från många grupper. Mycket av den oro som blossat upp i vissa områden kan också ses som ett indirekt rop efter en meningsfull tillvaro.

Att kristdemokraterna säger sig vilja stärka civilsamhället är bra och riktigt. Men frågan är varför kristdemokraterna i detta exkluderar de d­elar av samhället där behoven är som störst? Det är lätt hänt att falla till föga och rikta alla politiska reformer mot välartikulerade grupper. Men frågan är om det verkligen är så resurserna kommer till mest nytta.

Den fälla många har fallit i är att genast fråga sig vad den särskilda satsningen på kultur i miljonprogramsområdena kan handla om konkret. Men då går man genast in i det ovanifrånperspektiv Miljöpartiets kulturpolitik strävar bort ifrån. Vad vi ska göra från politiskt håll är att tillse att det finns ekonomiska resurser att bedriva verksamhet.

Men vilken typ av verksamhet det sedan handlar om ska styras utifrån lokalsamhällets önskemål och behov. Caroline Szyber må tycka att det är en felaktig politik. Men hon måste börja kalla saker vid deras rätta namn om debatten ska bli konstruktiv!

Niclas Malmberg, kulturpolitisk talesperson (MP)

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar