13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Om dagens Israel?

I Hesekiel 47:13, 21–23 så säger Herren Gud:

”Detta är de gränser som skall gälla när ni fördelar landet mellan Israels tolv stammar. Josef skall ha två andelar,..., Detta land skall ni fördela mellan Israels stammar.

När ni utskiftar det som egendom skall de invandrare som bor hos er och har fått barn bland er räknas som infödda israeliter.

Ni och de ska gemensamt utskifta landet som egendom mellan Israels stammar. Ni ska ge invandraren hans egendom hos den stam där han bor, säger Herren Gud.”

Kan detta gälla dagens situation? Kan man säga att de palestinier som lever inom de "profetiska gränserna" är "invandrare"? Kan man se Gamla testamentets profeter som före­dömen i att granska Israels regeringar?

Göran Gremyr

Fler artiklar från Debatt