25 oktober 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ohållbart lagförslag av Israel

Benjamin Netanyahus vilja att genom en författningsändring göra Israel till ”en nationalstat för det judiska folket” måste medföra protester. Det skriver Gert Gelotte och Irène Nordgren.

###
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Jorden vi går på har varken tro eller otro. Gatorna, h­usen, ängarna, skogen är inte kristna, inte judiska, inte muslimska, inte någonstans. Tro är en mänsklig egenskap, inte en geografisk. Att jorden vi delar inte är indelad i religiösa revir är självklart, eller?

Premiärminister Netanyahu vill ändra Israels författning så att Israel blir ”en nationalstat för det judiska folket”. Hans förslag om detta har nu försenats en andra gång efter storbråk inom regeringen där N­etanyahu fått mothugg av bland annat finansminister Yair Lapid och justitieminister Tzipi Livni. Båda har avskedats. Sannolikt blir de nyval.

Detta ger omvärlden dyrbar tid för protester. Inte minst är det viktigt att Israels vänner protesterar och stöder de israeliska politiker som vill förhind­ra att Israel görs om till ett ö­ppet rasistiskt land.

Kärlek till det heliga landet och medkänsla med förintelsens överlevare och deras barn får inte förleda oss till att undanta staten Israel från principen om alla människors lika värde.

Ett judiskt Israel där bara judar har fulla medborgerliga rättig­heter och möjlig­heter måste vara lika otänkbart som ett kristet Sverige där bara kristna kan räkna sig som helt och hållet svenskar.

Därför är det viktigt att protestera innan Knesset gör ont värre genom att i lag slå fast att Israel skall vara "en nationalstat för det judiska folket".

Jerusalem brukar kallas den heliga staden. Ury Avnery, israelisk skribent, före detta medlem av Knesset och grundare av Gush Shalom, en organisation med syfte att främja fred mellan Israel och Palestina håller inte med.

I sin senaste krönika på sin hemsida under rubrik ”Den oheliga staden” beskriver Ury Avnery Jerusalems blodiga historia utifrån bland annat det senaste blodiga attentatet från palestinier i en judisk synagoga i Jerusalem.  Regeringen Netanyahus svar har blivit sedvänjan av kollektiv bestraffning trots att detta strider mot FN allmänna deklaration om mänskliga rättigheter. Attentatsmäns hem förstörs genom att polisen driver ut deras släktingar från sina hem och därefter rivs väggar, fönster och dörrar slås sönder och kakelgolv rivs upp.

Avnery skriver vidare:

”I sin långa och skiftande historia har Jerusalem varit erövrat av dussintals erövrare.  Babylonier, greker, romare, mamelucker och turkar, britter och jordanier för att nämna några.  Den senaste ockupanten är Israel som erövrade och annekterade Jerusalem 1967.”

Avnery beskriver hur missvisande på alla sätt det är att kalla Jerusalem för Fredens stad. "Ingen stad i världen har sett så många krig, massakrer och så mycket blodspillan som denna stad.  Allt i namnet av någon Gud."

Ury Avnery lyfter fram Jerusalems världsberömde och populäre borgmästare Teddy Kollak som ”regerade” Jerusalem 1965–1993. Avnery benämner honom ”mastersettler”, det vill säga som den som byggde fler nya israeliska bostadsområden på arabiska områden än någon annan i landet men som trots detta lyckades få mängder av världens fredspris. Bara mycket få kände enligt Avnery till Kollaks hemliga direktiv till alla kommunala myndigheter att den arabiska populationen, som på Kollaks tid uppgick till 27 procent, inte tilläts stiga.

En talesman för organisationen för arabiska minoriters rättigheter i Israel Adalah (rättvisa på arabiska) säger att om den nya lagen går igenom betyder detta en "institutionalisering av den rasism som redan är verklighet på gatan såväl som i lagen som i hjärtat av det politiska systemet."

Haaretz skriver: ”Netanyahus Israel är varken judiskt eller en demokrati.  Netanyahu vet inte hur han ska lösa paradoxen att få ihop den skrämmande verklighet som han skapat med idén med en judisk stat som han dyrkar.”

Israels vänner vill att judar ska kunna leva i fred i det land som omväxlande kallas både Israel och Palestina. Det förutsätter att även människor av annan tro eller otro kan göra det. På lika villkor!

I dag beräknas Israels arabiska invånare uppgå till cirka 20 procent av befolkningen.

Att utropa staten Israel till en etnokrati är att inbjuda till religionskrig. Beslutar Knesset att det inte finns någon plats för palestinier i det land som Israel gör anspråk på återstår bara väpnat motstånd. För vad finns det i så fall att förhandla om?

Gert Gelotte och Irène Nordgren

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt