27 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

En julhälsning från kristna i Palestina

Vi vill att ni är prorättvisa och promänskliga rättigheter för alla.

Vi vill förmedla en julhälsning till kristna i Sverige från kristna i Palestina. Under en vecka i advent samlades 250 kristna palestinier och internationellt kyrkfolk till att det nu är fem år sedan budskapet Kairos Palestina förmedlades till kyrkorna i världen.

Samlingen hölls i Betlehem under mottot Life with dignity, Liv i värdighet.

Den svenska regeringens e­rkännande av Palestina nämndes med uppskattning. Forskningsprojektet Parallell States Project vid Lunds universitet lyftes fram som en kreativ n­ytolkning av tvåstatslösningen. Två stater med samma landområde och med var sin administration skulle kunna skapa livsdugliga stater för både israeler och palestinier.

Den växande extremismen i I­srael och i Mellanöstern la en djup skugga över konferensen och bidrog samtidigt till att det vanligaste ordet som användes var ordet hopp.

2 Korintierbrevet 4:8 utgjorde utgångspunkt för tolkningen av de palestinska kristnas situation under ockupation och imperie­ makt: ”Vi är ansatta, men inte krossade, rådvilla men inte rådlösa.”

Många exempel gavs på den hårdnande situationen, bland annat tillväxten av högerextremism och rasism i Israel och judiska gruppers provokationer vid Al-Aqsa-moskéområdet. Brutala mord på bedjande judar och på palestinska barn har givetvis ökat spänningarna.

Största problemet är den omfattande stölden av palestinsk mark genom ständig utökning av israeliska bosättningar medan över 50 lagar i själva Israel diskriminerar icke-judar.

Det mest hoppfulla tecknet för oss var människorna vi mötte. Inte minst de lokala kristna ledarna som talade vid Kairos Palestina- konferensen, främst bland dem nestorn bland de kyrkliga ledarna, den latinske (romersk-katolske) patriarken Michel Sabbah. Han vädjade till oss kristna i andra samfund att be för honom och för hela kyrkan i Mellanöstern.

Den kreative lutherska kyrko­herden Mitri Raheb (som för övrigt ska medverka på Teologifestivalen i Uppsala i februari) inspirerade till bland annat förbön, pilgrimsresor som också ser de nutida förhållandena, politiskt påverkansarbete och nyskapande projekt.

Kairosdokumentet från 2009 uppmanar världens kristna och andra engagerade att använda bojkott, desinvesteringar och sanktioner (BDS) i kampen mot ockupationen. En kyrkoledare förklarade: "BDS är ett ickevåldsmedel för att få slut på ockupationen, en ickevåldshandling som gensvar på en våldsam ockupation."

BDS-rörelsen, en växande internationell rörelse, stöds av det palestinska civilsamhället och har bland annat haft e­ffekten att Soda Stream (framställning av bubbelvatten) nu flyttat sin produktion från ockuperat område till själva Israel.

Nora Carmi, ortodox kristen, lyfte fram den respons på Kairos Palestina som gjort att människor under förtryck i andra länder förbundit sina kamper med den palestinska kampen för frihet och rättvisa. Generalsekreteraren för YWCA Palestina, Mira Rizeq, betonade liksom flera andra: "Vi vill inte att ni är propalestinska eller proisraeliska. Vi vill att ni är prorättvisa och promänskliga rättigheter för alla."

De palestinska kristna behöver oss, våra förböner och vår solidaritet. Men vi behöver också dem. Vi är del av en världsvid kyrka förbunden med de palestinska kristnas djupa rötter i det heliga landet.

Anna Karin Hammar, präst i Svenska kyrkan
Lena Lönnqvist, medlem i Equmeniakyrkan

Fler artiklar från Debatt