Debatt

Stor skillnad mellan Bibeln och Koranen

Att påstå att det mesta i Koranen kommer från Bibeln är väl magstarkt. Det skriver Sven Johansson.

Ulf Wallin (Dagen 13/11) bör läsa på bättre både i Koranen och Bibeln. Det vore nog lämpligt att läsa åtminstone de tio första surorna i Koranen innan man påstår att Islam är en fredlig och tolerant religion. Naturligtvis vore det önskvärt om det vore så.

Under första tiden när Muhammed proklamerade sin lära var han tolerant emot judar och kristna. Han hoppades att judarna och de kristna skulle samtycka till hans region, med de avvisade honom. Allteftersom Muhammed fick mera makt växte hans aggression emot de som inte samtyckte till hans lära.

Vad säger Koranen? Sura 5.37: "Deras lön, som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de förvisas ur landet. Detta varder deras skam i detta livet, och i det tillkommande väntar dem ett förskräckligt straff".

Det finns många liknade verser i Koranen som uppmanar till våld. Att påstå att det mesta i Koranen kommer från Bibeln är väl magstarkt. Det är otroligt många händelser i Bibeln som Koranen beskriver mycket avvikande, även om det förvisso går att hitta påståenden som överensstämmer.

Vad säger Nya Testamentet som kom mer än 500 år före Muhammed? Jesus säger i Matteus 5.44: "älska era ovänner och be för dem som förföljer er". Paulus skriver i Romarbrevet 12.19-21: "hämnas inte, övervinn det onda med det goda".

Slutsats: Bra att så få muslimer tar till sig Koranens lära och otroligt tragiskt att så många kristna inte tar till sig Jesu lära om försoning och tolerans.

Sven Johansson

Fler artiklar för dig