Debatt

Kyrkans sekularisering större problem än islam

Tänk om det till och med är Herren själv som ligger bakom massinvandringen för att väcka kristna till liv?

Med anledning av pastorsuppropet på initiativ av Stefan Swärd och Sven-Gunnar Hultman, vill jag kommentera den efterföljande debatten som jag tycker hamnat i dikeskörningar. Antingen stämplas man som för all form av invandring och därmed liberal eller godtrogen, eller så är man mot och självklar SD-anhängare. Jag vill hyfsa till diskussionen något.

För mig var det självklart att skriva under. Men därmed inte sagt att jag – och säkert många fler undertecknare – inte har synpunkter på hur integrationen fungerat. Jag bor och verkar i Skarpnäck, ett mångkulturellt område i sydöstra Stockholm. Självklart är jag inte blind för misslyckanden. Självklart är jag också orolig för delar av utvecklingen. Självklart måste jag i­bland kritisera till exempel i­slam utan att behöva etiketteras som islamofob eller rasist.

Men lika självklart är att jag mitt i dessa utmaningar tror att vår Gud och Frälsare är aktivt närvarande (något vissa uppropskritiker verkar missa). Evangeliet i Apostlagärningarna spreds i en mångkulturell miljö med många likheter med Sverige under 2000-talets globalisering. Skulle inte Gud verka likadant i dag? Svenskar (inklusive de flesta kristna!) ser det som en självklar rätt att resa eller flytta över gränserna. Skulle vi då inte utifrån kristen barmhärtighet också ta emot nödlidande – inte minst förföljda kristna?

Och – stämmer allt tal om att det väller in muslimer över gränserna? Tveksamt. Stora grupper har kristen bakgrund. Skulle inte dessa kunna tas emot bättre i svenska församlingar? Klarar vi av att djärvt välsigna nya migrantförsamlingar? Den kyrka jag själv tjänar hade knappast överlevt och vuxit till i vårt område om det inte vore för inflödet av kristna nysvenskar.

Nej, det stora problemet är den långtgående sekulariseringen. En välmående svensk medelklass följer avgudar som materialism och det egna jaget. En process ofta påhejad av infödda, icke-religiösa medborgare som reagerat mot en stark, tvingande statskyrka. Sällan är det muslimer som driver på. Tvärtom sitter de ofta i samma båt och funderar hur de ska bemöta ett kompakt andligt mörker i Sverige!

Kristenhetens stora problem är i första hand inte ett hot från muslimska grannar utan snarare hur vi gör upp med vår egen, inre sekularisering. Först då vågar vi möta invandraren på djupet i verklig kärlek och sanning.

Tänk om det till och med är Herren själv som ligger bakom massinvandringen för att väcka kristna till liv? Som en pastorskollega brukar säga: "Väldigt få kände sig kallade när vi bad för 10/40-fönstret. Men nu svarar Herren genom att sända hit 50 000 iranier, 100 00 irakier och så vidare. Ja, nu kan alla kristna i Sverige bli missionärer och inte bara bloggtyckare!".

Jag är inte blind för problemen med integrationen. Tvärtom lever jag mitt uppe i denna verklighet varje dag. Men jag tror ändå att invandring är något gott och att Gud vill välsigna vårt land och kristenhet på ett nytt sätt. Om bara vi vill och vågar se längre.

Carl-Johan Freed, Skarpnäck, pastor i Sam och EFK

Fler artiklar för dig