Debatt

Vilken slags islam är det ni menar?

Attackerna mot flera moskéer, bland annat i Uppsala, och islamistiska våldsdåd mot religionskritiska journalister och judiska butiksinnehavare i Paris har aktualiserat frågan vad islam är för slags religion. Religionsfrihet, liksom demokrati och mänskliga rättigheter över huvud taget, är – minst sagt – ingen självklarhet i islamdominerade länder. Som exempel kan nämnas attackerna mot kristna, deras församlingar och kyrkor, resp. de ständiga striderna mellan de islamiska huvudriktningarna sunna och shia.

Reaktionerna efter moskéattackerna visar att svenska muslimer, i likhet med övriga medborgare, betraktar religionsfriheten i Sverige som självklar.

När man, som vår kultur- och demokratiminister, säger sig vilja intensifiera informationen om islam, bör man ställa och besvara frågan: "Vems islam?" Till studium rekommenderas en bok med denna titel och underrubriken "De kontrastrika muslimerna" av Mohammad Fazlhashemi (född i Iran), numera professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet (utgiven 2008, senaste upplagan 2014).

Författaren betonar det tilltagande behovet att problematisera onyanserade och förenklade bilder av islam med tanke på det ökade antalet muslimer i västerländska samhällen. Också i Sverige finns olika former eller tolkningar av islam, både traditionalistiska och moderna.

Extrema islamiströrelser som Islamiska staten i Irak och Syrien (med starkt fäste i bland annat Belgien och förankring även i S­verige) och Boko haram i Nigeria är problem både inom och utanför islam.

Fred och våld har från islams begynnelse funnits jämsides i islamisk lära och praxis. Både islamister och moderata muslimer s­töder sig på uttalanden i Koranen och andra källor (sunna, hadither) om Muhammeds liv och agerande.

Ofta möter vi i tv-nyheterna svenska muslimer som påstår att våld inte har något med i­slam att göra. De borde förklara vilken islam de menar.

David Termén, teol kand, fil mag, Uppsala

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig