Debatt

Flyktingarna vill integreras

Jag hoppas att alla de asyl- och integrationsförslag som nu förs fram ska djupgranskas och bidra till en breddad d­ebatt. Det skriver flyktingpastorn Bengt Sjöberg.

Sverigedemokraterna använder uttrycket massinvandring och KDU-ordföranden Sara Skyttedal kallade nyligen i SVT:s Agenda vår invandring för skogsbrand! Jag reagerar starkt emot detta synsätt. När det ägde rum en skogsbrand i Västmanland ställde för övrigt tusentals personer spontant upp med att erbjuda hjälp, till och med boendemöjligheter.

Jag är även oroad över hur flera partier nu vill ge asyl­sökande från exempelvis Syrien tillfälliga uppehållstillstånd. Så gjorde vi först i förhoppningen att konflikten skulle ta slut inom kort men har sedan gjort en annan bedömning.

Inser man inte att integrationen motverkas med förslag om tillfälliga uppehållstillstånd? Tänker man inte på barnens s­ituation? Man brukar i andra sammanhang säga att två år är en lång tid för barn, ska då barnen utvisas efter tre?

Dessutom sker det sällan e­fter tre år eftersom man söker asyl på nytt och har rätt till en prövning av Migrationsverket och Förvaltningsrätten.

Det kommer att ytterligare belamra Migrationsverket och domstolarna, vilket även leder till fler som engagerar sig mot utvisningar och en mer polariserad debatt.

Tänk på att en del av våra flyktingar är svårt traumatiserade och att integrationen i deras fall kan ta längre tid än för övriga.

Vi får vägledning och råd genom Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden och Kammarrättens/Migrations­överdomstolens vägledande beslut när det gäller bedömningen av skyddsbehov och frågor om det råder väpnad konflikt eller svåra inre motsättningar. Att antyda att de nyanlända skulle vara mer motiverade om de efter tre år måste kunna visa att de har jobb och egen försörjning, för att få permanent uppehållstillstånd, anser jag är att skuldbelägga dem och utsätta dem för utpressning. Det är inget fel på flyktingars vilja att inte­greras.

Varje vecka träffar vi ett 80–90-tal asylsökande och ny­anlända som frågar och frågar varför de får vänta på att börja skolan och varför de inte får praktik. Alla som talat sig varma för tillfälliga uppehållstillstånd har inte konkret kunnat berätta hur arbetstillfällena ska kunna öka.

Moroten att slippa skatt de fem första åren är möjligen bra, men jag skulle vilja se fler tips på hur vi kan sätta folk i arbete, speciellt här på landsbygden. KD:s förslag om direktavvisning eller extra snabba avslag per automatik för dem som kommer från ”säkra länder” anser jag också är diskutabelt.

Asylrätten bygger på en individuell bedömning av skyddsskäl och dessa kan uppstå till exempel undantagsvis i ett d­emokratiskt och i övrigt stabilt land.

Svenska medborgare har även fått asyl i ett annat land. Tänk på kvinnan vars öde skildras i boken ”Gömda” av Lisa Marklund som fick asyl i USA för att svenska myndigheter inte klarade av att skydda henne mot före detta mannens våld. Jag har träffat flera kvinnor som v­arit utsatta för hedersvåld enligt medeltida så kallade ”k­anonlagstiftning” i Albanien.

De börjar berätta om sin s­ituation först efter en tid inne i asylprocessen, då de fått förtroende för vårt rättssystem och myndigheter.

De flesta får avslag med motiveringen att deras problem är en fråga för landets eget rättsväsen att hantera, det vill säga bland andra polisen.

I sitt hemland får de ingen hjälp utan blir till och med skändade och ibland våldtagna av poliserna.

Det är rätt att de absolut flesta asylansökningarna från dessa så kallade säkra länder inte l­eder till uppehållstillstånd, men tänk om man missar några som senare misshandlas och dödas? En grundlig utredning bör g­öras för alla som söker asyl. Men vi måste trycka på genom EU, så att länder som Serbien och Rumänien tar sitt ansvar för romer och andra utsatta människor.

Efter att i nästan 30 år ha engagerat mig för asylsökande och flyktingar hoppas jag att alla de förslag som nu förs fram ska djupgranskas och bidra till en breddad debatt. Det goda samtalet måste få fortsätta kring frågor om asyl och integration.

Bengt Sjöberg, flyktingpastor och KD-ordförande i Filipstad

Fler artiklar för dig