Debatt

Flyktingar ska mer än överleva

Vi som inte vill se stängda gränser måste ta ett större ansvar för att erbjuda svar och lösningar. Det skriver KD:s Emma Henriksson i ett svar till Bengt Sjöbergs debattinlägg (Dagen 12/2).

Vi behöver på ett bättre sätt ta emot de människor som flyr till vårt land. Om integrationen inte blir bättre drabbas nyanlända av långvarigt utanförskap och samtalsklimatet hårdnar ytterligare. Vi som inte vill se stängda gränser måste ta ett större ansvar för att erbjuda svar och lösningar.

Långa väntetider hos Migrationsverket gör att människor far illa. Vi föreslår en snabbare hantering av asylansökningar från länder varifrån nästan alla ansökningar avslås. Det ska fortfarande finnas möjlighet både att föra fram eventuella individuella skyddsskäl och att överklaga beslut. Men när platser och resurser behövs för personer som flytt krig och förföljelse måste vi försöka förhindra att de tas upp under lång tid av personer som inte har skyddsskäl.

För att integrationspolitiken ska fungera behövs åtgärder för att nyanlända snabbare ska börja arbeta. Vi har argumenterat för att permanenta uppehållstillstånd ska ges direkt. Nu kan vi se att det inte givit tillräcklig effekt på integrationen. Därför är vi beredda att pröva något annat. Att ge tillfälliga uppehållstillstånd i tre år ruckar inte på huvudprincipen – ingen kommer att tvingas återvända till krig, förföljelse eller förtryck.

Kvarstår skyddsbehovet efter tre år, eller den nyanlända etablerat sig på arbetsmarknaden, ges permanent uppehållstillstånd. Att också eget arbete säkrar rätten att stanna i Sverige ger en bra grund för etablering.

Vi föreslår också skatteavdrag som gör allt arbete tidigt under vistelsen i Sverige mer lönsamt. Vi planerar att återkomma med ytterligare förslag för fler jobb. Sverige ska fortsätta erbjuda en fristad för människor på flykt.

De som kommer ska inte bara överleva, de ska få möjlighet att bygga sig ett nytt liv och bidra i bygget av vårt gemensamma samhälle. Att möjliggöra för fler att gå från utanförskap till arbete är att sätta barnens bästa i centrum.

Emma Henriksson, riksdags­ledamot och gruppledare Kristdemokraterna.

Fler artiklar för dig