Debatt

Equmeniakyrkan vill utveckling

Equmeniakyrkan är inte en koncern som fattar beslut som med automatik gäller för alla församlingar. Det skriver kyrkoledare Lasse Svensson i debatten om S:t Paul.

Harry Månsus med flera har på debattplats ställt frågor rörande Equmeniakyrkan (Dagen 4/2, 18/2). Exempelvis om varför vi inte bygger upp ett diakonalt centrum i S:t Paul på Södermalm i Stockholm och varför vi säljer våra bäst belägna helgedomar i Stockholm.

Equmeniakyrkan kan inte bygga upp något i en byggnad som ägs av en lokal församling, åtminstone inte så länge ägaren har andra planer gällande sin fastighet. Equmeniakyrkan har heller inte sålt några kyrkor i Stockholms innerstad. Däremot finns exempel på att församlingar fattat beslut att sälja. Det har, när detta skrivs, inte rullat in några miljoner till Equmeniakyrkan från kyrkor i Stockholms innerstad.

I skrivande stund vet vi inte vad som händer med S:t Paul. Anbud är inlämnade och församlingen kommer att ta ställning till dessa. Jag känner stor respekt för församlingen som befinner sig i en utsatt situation där många tänker och tycker utan tillgång till all fakta och bakgrund.

Sinnesrogudstjänster och tolvstegsandlighet vill vi stödja och dessa viktiga redskap för att möta människor finns i flera av Equmeniakyrkans församlingar och är viktiga verktyg för församlingens förnyelse, utveckling och växt. Detta berör tusentals människor på djupet och jag tackar Gud för det.

Församlingar som möter behov hos nya svenskar finns, men det behövs många fler. Det är en självklar uppgift för ett kristet samfund att leva nära människor som av olika skäl valt att bosätta sig i Sverige. Flera av våra starkast växande församlingar har ett tydligt arbete i relation till nya svenskar och detta innebär en vitalisering av församlingen som också genom dessa relationer förnyas, utvecklas och växer.

Jag menar att församlingsarbete ska bedrivas av församlingar och den samlade gemenskapen som Equmeniakyrkan är stöder lokala församlingar och deras arbete med cirka 20 miljoner kronor per år, pengar som bland annat kommer från kyrkoavgiften och statens stöd till trossamfund.

Equmeniakyrkan stöder också barn- och ungdomsorganisationen Equmenia med cirka 3 miljoner kronor per år och Equmenia har för övrigt under en tid satsat resurser i just S:t Paul.

Självklart ber vi om brinnande hjärtan och hängivna människor. Vi vill bygga nya församlingar och pröva olika vägar. Det kan innebära att lämna en plats för att satsa någon annanstans. Equmeniakyrkan arbetar aktivt med pionjärt arbete och under året kommer dessa redskap skärpas ytterligare.

Jag tror att det kommer gott ur detta samtal och ser med stor respekt på det engagemang som debattörerna i Dagen och andra visar. Jag ber att fler människor i Stockholm och i hela landet ska få uppleva ett möte med Jesus Kristus och leva i en nära relation med honom. Vi hoppas kunna använda framtida resurser för diakoni och evangelisation där det bäst behövs.

Vi fortsätter gärna att samtala, men samtalet behöver bygga på faktiska förhållanden och inte på föreställningar om att Equmeniakyrkan är en koncern som fattar beslut som med automatik gäller för alla församlingar.

Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig