Debatt

En dubbelstöt mot civilsamhället

Om regeringen menade allvar med sitt tal om solidaritet hade man utvecklat gåvoavdraget istället för att avskaffa det. Det skriver Christian Carlsson (KDU) och Miriam Lilja (KSF)

Vi unga kristdemokrater anser att den svenska regeringen kraftigt har svikit det civila samhället och medmänskligheten inte en, utan två, gånger på mycket kort tid. Skatteverket har efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen nämligen kommit med nya regler som innebär att ideella second hand-butiker i framtiden kommer att momsbeläggas med 25 procent.

Beslutet att momsbelägga second hand-butiker grundar sig visserligen på ett EU-direktiv, men det är en åtgärd som riskerar att bli ett dråpslag för den ideella sektorn, vars välgörenhet i betydande omfattning finansieras av secondhand verksamhet. I detta läge har regeringen och finansminister Magdalena Andersson visat stor motvilja till agerande. Den rödgröna regeringens passivitet innebär ett fruktansvärt svek mot samhällets mest utsatta och vi unga kristdemokrater anser att finansministern till skillnad från hennes företrädare visat på en oacceptabel respektlöshet och nonchalans inför situationen. Vår förhoppning är att den massiva kritik och de protester som riktats mot regeländringen också får finansministern att hålla sitt sent levererade löfte om att presentera en lösning.

I dagsläget får tusentals volontärer och arbetstränande sysselsättning och mening i tillvaron genom de ideellt drivna second hand-verksamheterna. Dessutom går butikernas vinst ofta direkt till olika typer av social hjälpverksamhet, för att stötta samhällets allra mest utsatta. Det kan handla om natthärbärgen, stöd för missbrukare och soppkök. Man räknar med att second hand-butikerna i Sverige bidrar med 200 miljoner kronor till välgörenhet varje år, och att 7000 personer ges arbetsträning genom dem. Att momsbelägga de ideella secondhand butikerna som idag drivs av organisationer som exempelvis Röda korset och Myrorna kan likställas med att straffbeskatta medmänsklighet.

Som om inte detta vore nog väljer regeringen samtidigt också att föreslå att skatteavdraget på gåvor till ideella organisationer ska avskaffas. Det är mycket svårt att förstå. Avdraget har gjort succé sedan det infördes och år 2013 utnyttjade nästan var tionde svensk avdraget. Tillsammans skänkte vi 1,3 miljarder till de av Skatteverket godkända gåvomottagarna. Nu vill regeringen alltså göra det dyrare att ge pengar till välgörenhet. Det blir ytterligare en straffskatt på medmänsklighet.

Den sorgliga sanningen är att Socialdemokraterna ser välgörenhet som ett hot mot den stora välfärdsstaten och den omfördelningspolitik som är själva målet med socialdemokratin. Socialdemokraterna tror att människors vilja att betala skatt kommer att minska om de inser att det även finns andra än staten som kan göra gott i samhället. Därför anser de att staten måste vara alla goda gåvors givare. Det anser inte vi kristdemokrater. Vi oroas inte heller över de som vill göra gott. Vi anser istället att välgörenhet är välgörande och att samhället byggs bäst underifrån, av människorna som lever i det. Samhället är större än staten och solidaritet mellan människor borde uppmuntras.

Ett samhälle blir aldrig godare än människorna som lever i det och det är statens uppgift att stötta civilsamhället och mellanmänskliga relationer. Om Socialdemokraterna och den rödgröna regeringen menade allvar med sitt tal om solidaritet hade man utvecklat gåvoavdraget istället för att avskaffa det. Det som nu levereras från Rosenbad är en dubbelstöt mot det svenska civilsamhället.

Christian Carlsson, Vice ordförande, Kristdemokratiska ungdomsförbundet Sverige

Miriam Lilja, Jämställdhets- och ekonomiskpolitisk talesperson, Kristdemokratiska studentförbundet Sverige

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig