Debatt

Nattvarden är inte bara en vanlig måltid

Rickard Cruz har rätt när han påstår att Jesus inte skapar en ny religiös ritual.

Rickard Cruz beskriver, (i Dage­n 17/3) så som jag uppfattar honom, nattvarden bland Jesu efterföljare under det förs­ta århundradet som en vanlig måltid i helt vanliga hem medan kyrkorna i dag firar "en ritualiserad variant av natt­varden".

Måltiden, den här vanlig­a måltiden i vanliga hem är g­enomgående i evangeliernas berättelse om hur Jesus möter människor från olika samhällsklasser. Måltiden var en självklar del av Jesu sätt att leva och umgås med människor. Märk väl att när Jesus instiftar nattvarden utgår han inte från en sådan vardaglig och vanlig måltid.

Rickard Cruz har rätt när han påstår att Jesus inte skapar en ny religiös ritual. Jesus använder en central religiös r­itual som redan finns. Det är påskmåltiden som han ger ett nytt innehåll, en ny dimension. När Jesus och lärjungarna firar den första nattvarden så sker det inte i en hemmiljö.

Rickard Cruz säger vidare att församlingen i Korinth firade Herrens måltid som ett knytkalas vilket då stöder tanken på en vanlig måltid. Det som talar emot firandet av Herrens måltid i Korinth som en enbart helt vanlig måltid är problemen som Paulus tar upp i 1 K­or 11:17ff. Man har problem med firandet av Herrens måltid i Korinthförsamlingen och därför uppmanar Paulus församlingen två gånger (vers 22, 34) att man ska äta i sitt hem om man är hungrig för att inte sammankomsten skall förstöras. ”Bryr ni er inte om att det är Guds församling?” v. 22b

Utifrån det vi lär oss från församlingen i Korinth ska vi kanske inte heller uppfatta det brödbrytande som skedde i hemmen i Jerusalem fjorton dagar efter Jesu himmelsfärd som en enbart "vanlig" måltid. Där sägs att "i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje" (Apg 2:46 min kursivering)

Att äta med människor, att träffa dem i deras trygga miljöer tror jag är ett bra och viktigt sätt att möta människor i samtal om tron och om livet. Men det var inte vid ett sådant tillfälle som Jesus instiftade nattvarden och det verkar inte heller ha varit fallet i Korinth. Paulus verkar mycket mån om att göra skillnad på en "vanlig" måltid och Herrens måltid.

Ebbe Andréasson, pastor i Habo missionsförsamling

Fler artiklar för dig