Debatt

Nattvarden behöver bli mer vardaglig

Herrens måltid är det nya förbundets måltid med Jesus och korset i centrum.

Svar till Ebbe Andréasson och Jan Wetterstrand (Dagen 24/3).

När Jesus äter tillsammans med sina lärjungar kvällen då han blir förrådd är det i allra högsta grad en påskmåltid. Påskmåltiden är fylld av symboler och fungerar som en mäktig profetisk förebild för Jesus, hans liv, hans död och hans uppståndelse. När lärjungarna under det första århundradet fortsatte att fira Herrens måltid gjorde man det dock inte som en påskmåltid utan som en vardagsmiddag. Bland både judar och greker vid den här tiden åt man i regel väldigt sparsamt på morgonen och under dagen. Först på kvällen åt man en rejäl måltid som på grekiska hette ”deipnon”. Det fanns en rad andra ord för andra typer av måltider men just detta ord för kvällsmiddagen använder Paulus när han talar om Herrens måltid – Herrens deipnon – Herrens kvällsmiddag.

Församlingen i Korint hade stora problem med sitt firande av Herrens måltid. Det största problemet var att de rika som hade mycket tid och mycket mat kom tidigt till sammankomsterna och åt upp maten innan de fattiga med mindre tid och mindre mat var på plats (se gärna Tony Larssons bok "Gudstjänstens rötter"). Paulus säger aldrig till församlingen att de ska sluta äta tillsammans. Hans lösning är i stället "när ni samlas för att äta, så vänta på varandra" (v. 33). Uppmaningen att äta hemma riktar sig till de rika med mer tid och aptit för att de skulle lära sig att visa hänsyn och praktisk omsorg om de av syskonen som inte hade det lika välbeställt. I Didache som förmodligen skrevs cirka år 100 uppmanas de troende att inte avsluta Herrens måltid innan alla har ätit sig mätta.

Herrens måltid är det nya förbundets måltid med Jesus och korset i centrum. På grund av Jesu blod har vi blivit delaktiga i ett nytt förbund med Gud själv. I förbundet ger Gud allt vad han är och har till oss och i förbundet är vi kallade att ge allt vad vi är och har till honom. Förbundet gäller även troende syskon emellan och förändrar i grunden hur vi bör förhålla oss till varandra. Därför är det, som i Korint, en synd mot Herren själv att delta i måltiden på ett egoistiskt eller individualistiskt sätt och inte uppmärksamma och fylla behoven hos de andra.

Herrens måltid är inte vilken måltid som helst. Det är ett tillfälle då lärjungar till Jesus kommer samman, ansikte mot ansikte, med honom i centrum för att äta tillsammans, dela livet och komma ihåg och ta emot korsets verklighet i sina liv. Detta sker mest naturligt i hem eller andra miljöer livet vanligtvis levs. I Herrens måltid ryms hela livet och är ett tillfälle för glädje och tårar, samtal och böner, vardagligheter och allvar, skämt och bus, och en djup tacksamhet till Jesus.

Rickard Cruz, församlingsgrundare Helsingborg och författare till "Middag med Jesus"

Fler artiklar för dig