Debatt

Bibeln viktigare än hypoteser

Föreningen Genesis tar avstånd från evolutionshypotesens historieskrivning. Det skriver deras representanter i en replik i debatten om skapelsen och får svar direkt.

Av både naturvetenskapliga och teologiska skäl delar vi i föreningen Genesis inte de åsikter som Ivar Gustafsson med flera lyfter fram i ursprungs­debatten (Dagen 13/3, 25/3), och förbehåller oss den självklara rätten att med sakargument från båda dessa kategorier argumentera för vår hållning.

Artikelförfattarna har en god intention, men det är tyvärr också allt. Deras försanthållande av evolutionshypotesen är inte särskilt förvånande. Lutar man åt tanken på ett urgammalt universum minskar nämligen benägenheten och förmågan till ett kritiskt förhållningsätt till evolutionsteorin. Dessa före­ställningar lever nämligen i symbios med varandra.

Föreningen Genesis tar avstånd från evolutionshypotesens historieskrivning. Den världsbild som denna idé härrör från och representerar, och de konsekvenser det i förlängningen får för bibelsyn, människosyn och Gudsbild måste tydliggöras. Vi menar att den världsbild artikelförfattarna förespråkar bidrar till att leda kristenheten bort från en frimodig förkunnelse av undrens Gud. När mänskliga hypoteser presenteras som pålitligare än Guds Ord bör Guds folk vara på sin vakt.

Att jämställa kritik av en obevisad vetenskaplig hypotes som evolutionen med kritik av vetenskap, är ett slag under bältet. Harmonin mellan Bibeln och vetenskapen är given, eftersom båda beskriver samma verklighet. Strävan efter harmoni mellan Bibeln och en hypotes som vilar på en gudlös filosofi är där­emot dömd att misslyckas.

Vår kritik av evolutionshypotesen bygger på en analys av de naturvetenskapliga argumenten för livets uppkomst och evolution med utgångspunkt i vad vi faktiskt vet om världen. Francis Collins må vara både namnkunnig som forskare och ha en kristen bekännelse, men tyvärr är varken det ena eller det andra någon garant för sanningen.

Föreningen Genesis arbetar frimodigt och aktivt för att främja ett kritiskt förhållningssätt inom naturvetenskaperna genom att ständigt aktualisera den viktiga skillnaden mellan fakta och naturvetenskapliga tolkningar av fakta. Saklighet och allsidighet är honnörsord för oss liksom i utbildningsvärlden. Påståendet att vi skulle förespråka tankemonopol är därför grundlöst.

Vi kommer frimodigt att fortsätta att kritiskt granska såväl naturvetenskapliga föreställningar som vi anser omotiverade eller direkt felaktiga, liksom teologiska strömningar vi finner tveksamma och destruktiva för trons folk. Vem av oss som i slutändan får rätt återstår givetvis att se.

Vesa Annala, teolog i föreningen Genesis.
Anders Gärdeborn, språkrör för föreningen Genesis.
Göran Schmidt, ordförande i föreningen Genesis

Fler artiklar för dig