Debatt

Ingen anledning för kristna att oroa sig för vetenskapen

Reepresentanterna från föreningen Genesis vikten av saklighet och allsidighet i ursprungsdebatten. Här kan vi bara instämma. Det finns mycket som vi som troende kan vara överens om - att Gud är alltings designer, skapare och upprätthållare, att människan är skapad till Guds avbild och att Bibeln är Guds inspirerade och trovärdiga ord. Vi kommer däremot till helt olika slutsatser om hur skapelseprocessen har gått till. Vi menar, till skillnad från föreningen Genesis, att gängse naturvetenskapliga förklaringar utgör de bästa vi har och att de inte motsägs av Bibeln.

Det är viktigt att göra åtskillnad mellan evolutionsteorin å ena sidan och evolutionism å andra sidan. Det första är en biologisk modell med starkt vetenskapligt stöd, det andra är en ateistisk filosofi. I den populärvetenskapliga debatten blandas dessa synsätt ofta ihop och samma misstag gör föreningen Genesis när man anklagar oss för att stödja en evolutionistisk världsbild. Att inte hålla isär begreppen försvårar naturligtvis en objektiv och saklig bedömning av både bibliska och vetenskapliga data.

Den vetenskapliga metoden är neutral i fråga om Gud och det finns ingen anledning för kristna att oroa sig för vetenskapen. Den kristna tron ger däremot ett perspektiv på skapelsen där vetenskapens upptäckter kan bli till ett vittnesbörd om Gud.

Sebastian Ibstedt, doktorand i cell- och molekylärbiologi.

Ivar Gustafsson, docent i matematik.

Allan Emrén, fil dr i fysikalisk kemi.

Bengt Malmgren, överläkare psykiatri.

Samuel Brohede, fil dr i miljövetenskap.

Artikelförfattarna är fellows vid Claphaminstitutet

Fler artiklar för dig