Debatt

Sökes: Pastor med extra allt

Har kyrkan en ofta orealistisk förväntan på pastorer? Komikern Mackan Andersson skriver debattinlägg utformat som en platsannons från en församling.

###

Vår församling är en mötes­plats för alla åldrar, som vill sträcka sig ut för att nå det omkringliggande samhället. Vi står för förvaltandet av ett väckelsearv och tror att du vill träna oss att leva missionellt.

Församlingen har flera åldersindelade grupper. Vi vill att du identifierar och tränar ledarna i dessa grupper. Och själv medverkar vid så många grupper som möjligt. Någon av ... eller nej, några av … eller snarare: Grupperna saknar ledare i dag. Varje grupp är församlingens kärnverksamhet.

Tjänsten är fördelad mellan:

Barn och Ungdomar – cirka 80 procent

Äldre och daglediga – cirka 80 procent

Unga vuxna – cirka 80 procent

Familjearbete – cirka 80 procent

Diakoni och socialt arbete – cirka 80 procent

Omkring 20 procent av tiden kan förväntas gå åt till gudstjänstplanering och förberedelse av predikan, bibelhelger, bibelskolan och övrigt “andligt arbete” (bönemöten, ekumeniska lovsångsgudstjänster etcetera)

Viss administration kan före­komma. Ekonomi- och budgetarbete tillkommer. Som församlingspastor är du dessutom sammankallande i Fastighetsrådet, Förvaltningsgruppen, Utbyggnadsutskottet och Administrationsutvecklingsnämnden.

Vi vill att du är vårt ansikte utåt och en som leder “på golvet”.

Vi vill att du är fötterna på marken för att nå vår stadsdel, ständigt lyhörd för församlingsmedlemmarnas behov.

Vi vill att du är den som kommer först, går sist, utför en del vaktmästarsysslor samtidigt som du har helikoptersyn och överblick, utan att peta i detaljer.

Visst engagemang utanför ordinarie arbetstid förväntas. Vi tror att du som Herde är kallad att finnas till dygnet runt, året runt, för fåren. Övertidsersättning eller OB-tillägg utgår ej. Du förväntas att själv reglera detta inom ramarna för din förtroendearbetstid. Efter att ha rådgjort med övrigt lokalt ledarskap, så att inte verksamheten störs, förstås.

Äldsterådet i församlingen beskriver den typ av ledare vi behöver som en apostolisk evangelist-herde med en tydligt profetisk förkunnelse. Utan att slå över åt någon speciell sida, naturligtvis. Teologiskt tror vi att du är en progressiv, traditionellt förankrad, ortodox, ortopraktisk med generositet och högt till tak. Vi söker speciellt efter en systematisk teolog med gedigen bakgrund inom språklig exegetik.

Vi tror att du är omkring 25 år, har åtminstone några års bakgrund som församlingsledare och en teologisk examen i bagaget. Du är antagligen gift och har barn, som kan utgöra ryggraden i vårt barn- och ungdomsarbete.

Musikalitet är ett plus.

Mackan Andersson, komiker.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig