01 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Är det tid att tänka nytt om kristen tv?

Vi lever i en tid där vi har tillgång till ’hela världen’ via webben och satelliter.

Dagen har vid flera tillfällen lyft upp nödvändigheten av att använda sig av kristen media i sitt evangeliserings- och missionsarbete. Församlingar har i regel varit duktiga på det genom åren, inte minst inom pingströrelsen. För en tid tillbaka var det en stor artikel om olika tv- stationer utöver vår värld och till vilken välsignelse de är. För någon vecka sedan var det även en artikel om den kristna filmen och att den kommer att vara ett viktigt verktyg i att förmedla evangeliet. Undertecknare av denna artikel har stor erfarenhet av både och, och även av media i stort. Vi lever i ett informationssamhälle. Allt fler vakna timmar används åt att konsumera olika medier. Vår fråga är: Har vi råd att inte använda oss av dessa verktyg även i vårt eget land? Inte minst gäller det tv-mediet, som har en så stor genomslagskraft i människors sinnen.

Kanal 10 har nu varit etablerat i Sverige i nästan 10 år. Mycket kan sägas och mycket har nog sagts, men har vi råd att som kyrkor och församlingar inte se den potential och möjlighet som det finns i tv? Det är inte i stället för församlingsarbete och allt gott som finns i våra församlingar, men det är ett verktyg att nå in där "de vanliga dörrarna" är stängda.

Det är glädjande att Dagen nu inleder en tv-satsning, vi tror att kristna medier behöver ha ett Gudsrikesperspektiv. Varje dag får vi själva brev och t­elefonsamtal från människor som har fått ett nytt liv, tack vare Kanal 10. Såväl i Sverige, Norge och Asien strömmar vittnesbörden in. Vi har otaliga berättelser från människor som har funnit en tro på Jesus, kommit tillbaka till den tro de en gång hade, blivit helade, fått tröst och uppmuntran i sin ensamhet och också funnit tillbaka till en församlings­gemenskap. Det finns så många människor på jorden och det säger sig själv att det är omöjligt att nå dem ”mun till mun”. Tv når in där många dörrar är stängda.

Vi är övertygade om att Jesu missionsbefallning fortfarande gäller. Vi lever i en tid där vi har tillgång till "hela världen" via webben och satelliter. Och vi lever i ett samhälle där svensken i genomsnitt använder sex timmar varje dag för mediekonsumtion. Vår hjärtefråga är därför: Är det tid att tänka nytt om Kanal 10? Skulle ni som kyrkor och församlingar allvarligt överväga att vara med och stödja Kanal 10, och bidra med program och inslag? Och till er som är samfundsledare; har ni råd att inte se den möjligheten som finns för evangeliets spridning genom att använda er av tv?

Det är det mest effektiva verktyg vi har. Låt oss använda det!

Rigmor Holst, evangelist och ledare för Kanal 10, Norge.

Ruben Agnarsson, journalist och vice vd för Kanal 10-koncernen.

Fler artiklar från Debatt