26 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

En rätt och biblisk syn på väckelse

Tyvärr upprepas i olika sammanhang en både obiblisk och passiviserande syn på väckelse.

En del predikanter, uppbackad av viss medier, åker omkring och förkunnar att man både känner doften och hör bruset av någon väckelse som ska komma. Kan ha en viss förståelse för deras önskan, även om den mest är att likna vid just en önskan och saknar förankring i den kallelse och vision som Jesus, enligt Nya testamentet, gav till sina lärjungar.

Jesus var oerhört tydlig i sitt budskap vilket återges av evangelisten Lukas i apostlagärningarna. "Ni ska få kraft när den Helige ande kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." (Apg 1:8) Detta trodde lärjungarna, på vilket resulterade i att Petrus, tillsammans med de övriga i lärjungakretsen, stod fram på Pingstdagen och gav vittnesbördet om Jesus Kristus. (Apg 2:14–41) Detta deras vittnesbörd, som Anden var absolut beroende av, innebar att tretusen människor tog emot budskapet om frälsning i både tro och dop. På pingstdagen, med denna mäktiga andeutgjutelse med både tungor av eld med mera, behövdes alltså konkreta vittnesbörd för att människor skulle komma till tro. Kära vänner, inom alla kristna sammanhang, det är dags att skaka av oss både försagdhet och en felaktig väckelsesyn, och ikläda oss vårt ansvar och ge vittnesbördet om Jesus till våra grannar, arbetskamrater, klasskompisar etcetera så att de får höra att de är älskade av Jesus Kristus.

Sitt inte längre passiva i kyrkorna och låt er invaggas i att det helt plötsligt ska komma något, som aldrig kommer att komma, när det faktiskt är vi, du och jag, som är kallade att vara redskap (präster åt Gud i vardagen) för att människor ska komma till tro. I dag vill Gud uppmuntra dig och mig, trots vår egen svaghet och bristfällighet, att vi duger som redskap i den kallelse han givit oss alla. Det är tid för Sverige och Gud behöver dig och mig!

Gunnar Johansson, pastor Birstawebchurch Sundsvall

Fler artiklar från Debatt