Debatt

Gud är viktigare än signalvärden

Jag är märkbart förvånad över att det verkar vara viktigare att välja någon som ser bra ut rent världsligt sett, än att välja den som Gud utser. Det skriver Christian Mölk, pastor i Timrå Pingst, i debatten om ny ledare för pingströrelsen.

Pingströrelsen är Andens rörelse, och vi får inte frestas att bli politiskt korrekta på bekostnad av den helige Andes vilja att avskilja åt oss en ny f­öreståndare för Pingst FFS.

Jag ser gärna att vi väljer en kvinna som föreståndare, men jag tycker inte att det ska vara den avgörande egenskapen i jakten på en ny ledare för Pingströrelsen.

Jag håller helt med Marcus Sönnerbrandt (Dagen 17/6) i hans analys om kvinnligt l­edarskap, men jag blir väldigt förvånad över Peter Halldorfs (Dagen 2/6) vilja att välja en kvinnlig ledare i syfte att sända signaler och bryta normer. Jag tycker att Anden, inte signalvärden, ska styra vem som leder Pingströrelsen.

Låt mig ta ett exempel från 1 Samuelsboken kapitel 8 och 9. Israels äldste söker upp profeten Samuel och begär att få en kung eftersom de vill bli som alla andra folk runtomkring. Detta är enligt Samuel ett mycket dåligt förslag men han går till slut med på det efter att Gud tillåtit det.

Gud ger därefter Israel precis vad de vill ha: Saul, en lång och ståtlig ung man som såg bra ut och var av fin släkt, en perfekt kung eftersom han ser ut som en kung (det vill säga en politiskt korrekt kung).

Hade Israel väntat tills tiden var inne hade de i stället fått en kung efter Guds hjärta: David. Men på grund av Israels önskan att få bli som alla andra folk runtomkring fick de den kung de förtjänade. Man bör tänka efter både en och två gånger innan vi ger Gud vår önskelista eftersom Gud ibland ger oss precis det vi ber om i syfte att lära oss en läxa.

Jag tycker inte att vi i Pingströrelsen ska välja en kvinna som föreståndare bara för att hon är en kvinna.

Pingströrelsen är Sveriges viktigaste rörelse, och att slarva med bibliska principer bara för att vara politiskt korrekta anstår inte oss.

Jag är märkbart förvånad över att det verkar vara viktigare att välja någon som ser bra ut rent världsligt sett, än att välja den som Gud utser. Låt oss i stället följa mönstret i Apostla­gärningarna kapitel 13 och be, fasta och lyssna på vem den helige Ande väljer ut, man eller kvinna, att bli ny föreståndare för Pingst FFS:

”När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem” (Apg 13:2–3).

Christian Mölk,Christian Mölk, pastor i Timrå Pingst

Fler artiklar för dig