Debatt

Bibeln har tydligt svar angående ondskan

Jesus gör klart att allt det onda, det oskyldiga lidandet och allt det negativa som händer i världen, inte är ett verk av Gud.

Observera att denna debattartikel är från 2015


Den senaste tiden har det i Dagen varit debatt om Gud och det onda. Bland annat skriver Ros-Marie Gustafsson (9/6) att “Guds enda svar på varför det onda sker är; de rättfärdiga skall leva av tro. Någon förklaring varför saker och ting sker får vi inte. Samma sak gäller för Job. Han får aldrig veta varför det som hände honom hände.”

Men jag tycker att Gud ger ett tydligt svar. Gud låter Job få veta att det var Satan, Åklagaren, som lät honom drabbas av varbölder från huvud till fot, inte Gud (Job 2:7). I stället gav Gud honom dubbelt upp mot vad han förut hade haft, det som Satan hade stulit från honom. (42:10). Job skyllde först på Gud, att det var Gud som ”grep mig i nacken och krossade mig. Han gjorde mig till mål för sina pilar” (16:12). Job tar tillbaka allt detta när Gud hade gett honom en djupare insikt om skeendet bakom hans lidande: ”Ja, jag har talat om det jag inte begriper... jag är tillintetgjord och ångrar mig i stoft och aska” (42:3,6). Gud var inte tyst utan gav efter några månaders lidande Job ett tydligt svar.

Jesus svarar också tydligt på varifrån det onda kommer och varför inte en allsmäktig Gud griper in och omedelbart stoppar det. Han svarar på denna fråga med en bild av en bonde som sår god säd i sin åker. Men när vetet kommer upp så visar det sig att åkern också är full av ogräs. "Var kom det ifrån?" frågade man sig. Jesu svar är att det är en ovän som har gjort det. Och han namnger dessutom ovännen - "det är djävulen", sa han.

Men frågan blir då; varför griper då inte den allsmäktige Guden in och tar bort ogräset, det onda i världen?

”Ska vi rycka upp ogräset?” frågade man.” Nej, sa han, då kommer ni att skada vetet samtidigt. Låt båda slagen växa tillsammans tills det blir dags att skörda”. Skördetiden förklarade Jesus vara världens slut, först då sker en separation mellan det onda och goda. Ogräset förklarade Jesus vara de onda människorna och vetet de goda.

Men varför inte ta bort det onda redan nu?

Därför att Gud har tålamod och kärlek också gentemot de människor som orsakar det onda. Jesus talar om Gud som en Gud ”som låter solen skina och regnet falla på både onda och goda” (Matt 5:45). Han vill ge alla en chans.

Bibeln säger: ”Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan alla skall få tid att omvända sig” (2 Pet 3:9).

Jesus gör klart att allt det onda, det oskyldiga lidandet och allt det negativa som händer i världen, inte är ett verk av Gud. Det är tvärtom Guds fiende, den Onde själv, som står bakom.

Och om Gud griper in för tidigt med dom över det onda, då går många människor förlorade, som i dag lever i ondska, men som skulle ha blivit räddade om Gud bara väntat lite på dem.

Därför, säger Jesus, måste vi leva sida vid sida med det onda tills den deadline kommer som Gud har satt, världens slut. Då kommer den stora separationen att ske då Gud skiljer det goda och onda från varandra. ”Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin faders rike” är Jesu slutliga svar.

Bilden om bonden som Jesus återberättar finns i Matt 13:24-30 och hans egen förklaring till den i v 36-43.

Så skyll inte Gud för det han aldrig orsakat, det orättvisa lidandet i världen. Och anklaga inte Gud för att han är så god och barmhärtig även mot de onda, att han väntar på dem och först vill ge dem en chans till förändring. Och säg inte att Bibeln inte ger svar i frågan om en allsmäktig Gud och det onda, varifrån det onda kommer och varför Gud väntar med att gripa in mot det. Bibeln ger ett tydligt svar.

Bertil Swärd

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig