Debatt

Katoliker är inte eniga i abortfrågan

Att plädera för laglig möjlighet till abort är inte synonymt med att plädera för abort.

Thomas Idergard, andra från vänster i abortdebatt i Almedalen.

Detta är ett öppet brev till Thomas Idergard. Under Almedalsveckan lyssnar jag som katolik till dig när du deltar i panelsamtalet Nollvision för aborter, anordnat av (G) som i Gud.

Arrangörerna utlovade ”ett försök till ett sansat samtal i en laddad fråga. Vi resonerar om konkreta möjliga vägar till minskat antal aborter.” Vilka konkreta möjliga vägar skulle du som katolsk representant bidra med? Jo, obligatorisk fosterdiagnostik för abortsökande kvinnor. I övrigt använde du din beskärda debattid till att ömsom ondgöra dig över Sveriges höga aborttal och raljerande förkunna att ”i ett land där det strösslas med kondomer kan det inte vara bristen på preventivmedel som är problemet” och ömsom upprepa ”livet börjar vid konceptionen” och ”abort är att utsläcka liv”.

Jag menar att du åsidosatte tre saker:

1. Om när livet börjar i mänsklig bemärkelse – närmare bestämt vad som anses som juridiskt skyddsvärt mänskligt liv – råder skilda meningar.

2. Abort är en tvärvetenskaplig fråga som skär genom såväl etik, medicin, religion och juridik. Det räcker inte med etisk-filosofiska resonemang om syftet är nollvision för aborter.

3. Det finns alternativa katolska uppfattningar än de du ­företräder.

Catholics for choice är en inomkatolsk organisation som representerar kanske majoriteten av västvärldens katoliker som inte håller med katols­ka kyrkans katekes i frågor som rör sex, äktenskap, familj, skilsmässa, artificiella preventivmedel och abort. Catholics for choice tolkar katolska kyrkans lära om samvetsfrihet som varje individs rättighet att följa sitt eget samvete och att respektera den andres rätt att göra detsamma.

Panelen informerade att aborttalen för unga kvinnor halverats på tre år i Norrbotten sedan landstinget 2012 infört kostnadsfria preventivmedel för unga kvinnor. Jag hörde inte flasklock från din sida.

Risken att hamna i en offentlig diskussion om katolskt preventivmedelsförbud är något varje katolsk företrädare i Sverige frenetiskt försöker undvika. Jag menar att det är ytterligare fem saker en katolsk debattör i abortfrågan inte får glömma.

1. Aborter har aldrig gått att lagstifta bort.

2. Katoliker i fertil ålder vill kunna ha sex utan att få barn precis på samma sätt som icke-katoliker, och sunda förnuftet säger att om en kvinna till varje pris vill undvika abort så ska hon till varje pris undvika att bli gravid med den metod hon finner bäst.

3. I dag vet vi att något befruktningsögonblick inte ­existerar och att distinktionen mellan vad som betraktas som preventiva åtgärder och abort är en samhällelig definitionsfråga.

4. Heliga Stolen utnyttjar sin privilegierade observatörsstatus inom FN till att motarbeta kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa i vilken ingår tillgång till valfria preventivmedel och laglig möjlighet till abort.

5. Att plädera för laglig möjlighet till abort är inte synonymt med att plädera för abort.

Irène Nordgren,

leg psykoterapeut

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig