05 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Fel utropa synkretism

Att säga att kristendom är en tradition/religion bland andra traditioner/religioner är inte synonymt med att säga att kristendomen är utbytbar.

"Varningsflagg behövs när religionsdialog blir synkretism", utropar Elisabeth Sandlund i en upprörd ledare med anledning av artikeln "Vår kyrka måste vara öppen för andra religioner" på DN Debatt, författad av prästerna i Stockholms domkyrkoförsamling med domprosten Hans Ulfvebrand i spetsen.

Varningsflagg behöver snarare utfärdas mot alla som i likhet med Elisabeth Sandlund utbrister synkretism – underförstått utfärdar pestvarning – så fort religionsdialog är på tapeten. Elisabeth Sandlund förvränger och tolkar in budskap i DN-artikeln som inte finns där (Dagen 20/8). Att säga att kristendom är en tradition/religion bland andra traditioner/religioner är inte synonymt med att säga att kristendomen är utbytbar mot eller bör förenas med andra religioner. Budskapet Hans Ulvebrandt förtydligar i en Dagenintervju är att Jesus är vägen till Gud för oss kristna människor men Guds vägar till människor kan vara olika.

Som katolik vill jag gärna lyfta fram Hans Küng och hans projekt Weltethos som förebild för religionsdialog och vars motto lyder: "Ingen fred mellan nationer utan fred mellan religioner. Ingen fred mellan religioner utan dialog mellan religioner."

Ingen instans är så bra på att ringa in profeter som Vatikanens Troskongregation som med stor träffsäkerhet prickar in framtida profeter just genom att på olika sätt pricka dem. 1979 prickades Hans Küng för sin kritik av den pinsamma dogmen om påvens ofelbarhet. Nu i relgionsdialogens tidevarv ska det bli spännande att se hur länge det tar tills Vatikanens osynliggörande av Hans Küng blir alltför synligt för att kunna fortgå.

Irene Norgren

Svar direkt:

Precis som Irene Norgren – och Hans Küng – är jag en varm anhängare av religionsdialog. Min uppfattning är dock att en fruktbärande och spännande dialog kräver en ömsesidig tydlighet om vilken grund man själv står på. För kristen del handlar det inte minst om att den Gud som vi tillber är treenig, vilket gör det omöjligt att fira gudstjänst tillsammans med muslimer, hur mycket vi än möter dem, samtalar med dem och arbetar tillsammans för fred och samförstånd i andra sammanhang.

Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör

Fler artiklar från Debatt