Debatt

Människovärde även för ofödda

Sverige är på god väg att bli den relativistiska m­oralens absoluta paradis. Det skriver Emelie Rynningsjö i ett d­ebattinlägg apropå landets höga aborttal.

Säg att du är för alla männi­skors lika värde och rätt till liv och du får nickande medhåll av vårt samhälle, som i sitt kollektiva medvetande refererar till de mänskliga rättigheterna likt ett matematiskt axiom.

Så långt inget att direkt sticka ut med. De mänskliga rättigheterna är vår tids gemensamma heliga ko som alla vill mjölka för att få näring till just sin agenda. Upprepa din harmlösa ståndpunkt fast nu med tillägget ”Ja alltså, även ofödda människor” och publikens nickande byts ut mot hickande.

Nu mineras marken omedelbart och logiken överges illa kvickt. Begreppen ofödd människa och rättigheter tycks vara som olja och vatten, helt omöjliga att förena i såväl tankevärld som i verklighet och praktik. Det är nu du plötsligt blir kontroversiell, hotfull och hjärtlös. Det är nu du blir kvinnofientlig, bakåtsträvande och farlig. Mörkermänniska. Religiös fanatiker. Avskum.

I en värld, som med rätta, upprörs och sörjer över att l­ejonet Cecil dödas av tjuv­skyttar finns det tveklöst tecken på empati, samvete och engagemang. Men vart tar allt detta vägen när vi nås av videoklipp som avslöjar att Planned Parenthood i USA ägnar sig åt handel med organ från aborterade foster? Organ som paradoxalt nog verkar anses vara både mänskligare och mer värde­fulla än de små individer de tillhör.

I Härryda kommun bor det cirka 36 600 människor. Om n­ågon av dessa människor medvetet dödas skulle det leda till polisiär utredning och notiser i nyhetstidningarna. Om alla dessa människor medvetet d­ödas skulle tonläget höjas r­ejält och ord som "massmord" och "landssorg" vore inte långt borta för att beskriva händelsen.

Nu till ett sorgligt och statistiskt faktum. Socialstyrelsen släppte nyligen abortstatistiken för 2014. Drygt 36 600 aborter rapporterades under föregående år. Det innebär att det medvetet dödas cirka 36 600 människor i Sverige, varje år. Men det sker inte i Härryda, utan i livmodern. Hemvisten för alla människor som befinner sig mellan avslutad befruktning och avslutad graviditet. Liv­modern, som underligt nog verkar bära små människor e­ller obetydliga cellklumpar, allt b­eroende på den enskildes p­referenser.

Varför går solen i moln när även det lilla livet erkänns som det liv det redan är?

Hur kommer det sig att människovärde också för ofödda o­rsakar ett sådant oproportionerligt raseri?

Att vara för alla människors lika värde och rätt till liv är samtidigt att vara mot det som inskränker och hotar det förstnämnda. Abort innebär ofrånkomligt att en levande människa avsiktligt tas ifrån sitt liv. Menar man något annat har man både intuitionen och biovetenskapen starkt emot sig.

Att ansluta sig till uppfattningen att den ofödda är en människa men samtidigt förneka dess okränkbara inneboende människovärde är att medvetet, eller omedvetet, hålla upp dörren för rasism, diskriminering och orättvisa.

Fenomen som samhället f­ebrilt försöker att motarbeta. Då blir alla människors lika värde inget annat än en floskel, lika enkel att säga som att ignorera. Vad får vi egentligen kvar om vi tvingar människan att abdikera från sin egen natur?

Tanken på att man genom abort skulle ges ett slags ångerrätt på det liv man har satt till världen skrämmer mig, eftersom det reducerar mänskligt liv till något som man kan skaffa sig eller göra sig av med, konsumera och förbruka, helt efter eget tycke och smak. Materialism och konsumism i en lika perfekt som obehaglig syntes.

När rätten att döda tar över rätten att leva är vi otvivel­aktigt på väg rakt ner i fördärvet. S­verige är på god väg att bli den relativistiska moralens absoluta paradis. Då är det en nödvändighet att stå upp för varenda en av dessa unika mänskliga i­ndividers rätt till sina liv, och ge dem en röst som de själva aldrig hann få.

Då finns det inte bara en risk att uppfattas som kontroversiell.

Då finns det 36 600 anledningar att vara kontroversiell.

Emelie Rynningsjö­, student Wilberforceakademin.

Fler artiklar för dig