13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Stäng inte himlens dörr

När en kyrka på grund av olika moraliska skäl stänger dörren till en möjlig relation mellan en längtande människa och Gud, då överskrider den sina befogenheter. Om den allsmäktige guden vill ta emot henne, han som ensam förmår se in i en längtande människas själ, då ska väl ingen stå i vägen.

Gudsrelationen bygger främst på något som sker mellan den enskilda människan och Gud, genom den dörr som Jesus Kristus representerar. Den öppnas när Gud vill och inte när människor vill.

Det mötet kan vara livsavgörande för många och är alltför viktigt för att överlåtas bara åt människor.

Visst kan kyrkan få stänga sin dörr in till sin egen kyrka om de för sin egen ordnings skull inte förmår att ta emot en sökande individ. Men man äger inte Gud och bör därför ödmjukast hänvisa individen att söka vidare i Jesus Kristus.

Bengt Bölja

Fler artiklar från Debatt