11 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Sveriges förkunnare måste bekämpa främlingshatet

Tyvärr lyser länder med en socialistisk och ateistiskt färgad ideologi med sin frånvaro bland de flykting­vänliga länderna.

I dag står vi inför en samhällsfara som kan mäta sig med de historiska hoten från spritmissbruk och slaveri som var historiens hot: Rasismen och främlingshatet.

Politikerna har onekligen visat framfötterna då de rakt över blockgränserna har enats i flyktingfrågan.

Det hjälper dock inte att politiker enas. De politiska programmen och överenskommelserna i all ära, men om det inte motsvaras av folks inställning, då uppstår som i Tyskland demonstrationer av folk som tar saken i egna händer och väljer utomparlamentariska metoder.

Samma sak sker i Sverige där Sverigedemokraterna aviserar att de för en tid lämnar riksdagsarbetet för att åka ut i Europa och varna för att söka sig till Sverige. De anser inte den politiska processen som tillräckligt effektivt och användbar för att lösa flyktingfrågan.

Händelserna i Trollhättan då en 21-årig ung svensk man gick in med svärd och kniv och skadade och dödade dem med en annan hudfärg är tyvärr ingen enskild händelse. Redan strömmar det på nätet in inlägg där man visar sig ha inspirerats av dådet i Trollhättan och säger sig planera liknande dåd

Onekligen behövs det en förändring i folksjälen för att inte liknande dåd ska upprepas. Lagstiftning och politiska överenskommelser ska inte underskattas, men det räcker tydligen inte. Kanske är det den kristna förkunnelsen som till sitt förfogande har nycklar som ingen annan.

I dag behövs förkunnare som, likt den engelske William Wilberforce, eller de svenska Peter Wieselgren och Lars Levi Laestadius, förstår att använda Guds ords anknytning till den svenska folksjälen.

Dessa förkunnare, tillsammans med andra internationella storheter såsom Martin Luther King, använde sig av Bibelns människosyn för att bland sin tids befolkning skapa en ny moralisk medvetenhet utan vilken stora sociala reformer och ändrade attityder är omöjliga att förstå.

Att Sverige tillsammans med Tyskland visar sig ligga främst i världen i fråga om generositet och öppna gränser är ingen tillfällighet. Angela Merkel i Tyskland är prästdotter, Sverige har länge kallats ett kristet land och kan i så fall inte negligera Jesu ord i Matteus­evangeliets 25:e kapitel med sig:

”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.”

Tyvärr lyser länder med en socialistisk och ateistiskt färgad ideologi med sin frånvaro bland de flyktingvänliga länderna, men också traditionellt kristna länder som USA och Kanada.

Genom den gränsöverskridande överenskommelsen om flyktingpolitiken har politikerna visat sin goda vilja: Nu är frågan om en samvetsväckelse på djupet kan skapa verkligheter av de vackra orden.

Samuel Svensson

Fler artiklar från Debatt