15 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Gemensamma utmaningar för landets ungdomsledare

Vi vill uppmuntra oss alla, i de sammanhang där vi finns, att se och stötta våra befintliga ungdomsledare i deras ledarskap.

Som ledare i kyrkans ungdomsarbete står vi inför stora utmaningar. Hur ska vi vinna en ny generation för Kristus? Hur kan vi hjälpa varandra till frimodighet och andlig växt? Hur kan vi utmana varandra att sträcka oss vidare till nya människor och subkulturer? Och hur kan vi leda oss själva, så att vi får brinna utan att samtidigt bli brända?

Oavsett var vi befinner oss i Sveriges kristenhet är utmaningarna desamma. Därför har vi beslutat oss för något historiskt: För första gången vill vi från sex olika barn- och ungdomsorganisationer bjuda in till en gemensam, nationell ungdomsledarkonferens i Linköping den 20–22 november.

Vi känner både förväntan och anspänning inför detta möte. Vi ber, tror och hoppas att dessa dagar ska få ge riktning och verktyg till alla som kommer. Men ännu mer ber, tror och hoppas vi att dagarna ska få leda till att evangeliet gestaltas i lokala församlingar till Guds ära och människors frälsning.

En ekumenisk satsning av detta slag gör något också med oss som står i ledningen. Vi går inte in i konferensen genom att tona ner oss själva och våra olika betoningar. I stället gör vi det utifrån en gemensam nöd – och en gemensam tillhörighet till Jesus Kristus.

Vår övertygelse är att kristet ledarskap behöver rymma både enhet och mångfald, något vi hoppas ska få genom­syra också vår konferens. Vi tror att Jesu förbön i Johannes­evangeliets 17:e kapitel omfattar lärjungar i både då-, nu- och framtid, och vi vill ta fasta på hans uppdrag att kalla varje ny generation till ett personligt kristet lärjungaskap. För individens, församlingens, Guds rikes och världens skull.

Även om en konferens av detta slag kan bli betydelsefull, riskerar den samtidigt att bara vara konstgjord andning om den inte får ett stöd i de lokala sammanhangen. Därför vill vi uppmuntra oss alla, i de sammanhang där vi finns, att se och stötta våra befintliga ungdomsledare i deras ledarskap. Vidare vill vi uppmuntra varandra att identifiera, träna och ge utrymme för nya ledare att vara med och forma framtidens församling.

Att forma ledare som håller över tid, som är rotade och nyfikna, flexibla och föränderliga görs inte över en natt, eller en helg. Det kräver tid, resurser, mod och engagemang. Mot den bakgrunden vill vi med Guds hjälp stötta våra ledare, inte till status quo utan till en långsiktig överlåtelse till den värld som Gud älskar. Om detta kan bli frukten av våra dagar i Linköping har vi fått åstadkomma något som kan bära frukt både på kort och lång sikt.

Utmaning. Den 20–22 november möts representanter från sex olika barn- och ungdomsorganisationer till en nationell ungdomsledarkonferens i Linköping för att dryfta viktiga framtidsfrågor som hur en ny generation för Kristus ska vinnas. Bilden är från det kristna tonårslägret Hampetorpsveckan i Närke.

Josefine Arenius, EFK

Mikael Celinder, SAU

Olof Edsinger, Salt

Joakim Lundqvist, Equmenia

Daniel Milton, Pingst Linköping

Edward Sköllerfalk, Pingst ung

Hanna Smedjegård, Frälsningsarmén

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar