Debatt

Bräcklig grund, Livets ord

Håller Livets ord som stiftelse fortfarande fast vid urkunden från 1983?

Man måste beundra Livets ords pastor Joakim Lundqvist som inför Uppdrag gransknings sedvanligt profilerade reportage gav goda, balanserade svar på enkelspåriga frågor.

Det jag i sammanhanget ändå kan fundera över är om Livets ord som stiftelse fortfarande håller fast vid urkunden från 1983 med stadgar för stiftelsen Livets ord och dess formuleringar.

Där fastslås (mot bakgrund av Bibeln som Guds ofelbara ord): "/Jesus/ visade med sitt liv, sin död och sin uppståndelse att Gud vill frälsa människan till ande, själ och kropp och att Guds vilja är att varje människa i detta livet skall vandra i gudomlig hälsa, gudomligt välstånd och genom tro är en övervinnare på alla livets områden."

(Med den grunden är det ju inte så konstigt om man ordnade till gudomligt välsignade pensionsavtal när man hade möjligheten…)

Men, viktigare än en sådan kanske infam gliring: Den för trosförkunnelsen grundläggande tanken att det är i detta livet, här och nu, som vi har tillgång till "gudomlig hälsa" och "gudomligt välstånd" är ju för den klassiska kristna tron något helt väsensfrämmande. Om stiftelsen Livets ord bygger vidare på en så bräcklig grund så är det i och för sig inte så märkligt om det skaver inte bara i fyrkantiga journalisters ögon men även hos andra kristna medvandrare.

Tomas Söderhjelm

Fler artiklar för dig