Debatt

Okontroversiellt a­v Katolska kyrkan

Något som ”privat” frälsning utanför Kristi kropp existerar helt enkelt inte.

Erling Medefjord skriver i ett genmäle till Marcus Birro om Katolska kyrkan och citerar från Katekesen artikel 846 (Dagen 2/12).

Slutsatsen är att Katolska kyrkan är arrogant och reser omöjliga anspråk: ”Ingen frälsning utanför RKK”.

Nu har nog inte Erling Medefjord läst allt som står om detta i Katekesen, jag citerar från artikel 818: "Dessa troende (från andra samfund) har blivit rättfärdiggjorda av tro i dopet och är inlemmade i Kristus, de har därför all rätt att kallas kristna och den Katolska kyrkan erkänner dem med rätta som sina bröder och systrar i Herren".

Medefjord måste dessutom förstå bakgrunden till artikel 846, nämligen att Katolska kyrkan de facto är den ursprungliga Kyrkan som är en fortsättning av urförsamlingen. Grundad av apostlarna.

De andra kyrkorna är historiskt sett avyttringar av denna kyrka. Det är inte på något sätt arrogant att konstatera detta. Därmed inte sagt att de andra kyrkorna och samfunden inte kan "erbjuda" frälsning. Men något som "privat" frälsning utanför Kristi kropp existerar helt enkelt inte. Knappast kontroversiellt att konstatera detta.

Bosse Divander

Fler artiklar för dig