Debatt

Jesus som ofött barn i Marias mage

Har du tänkt på att Jesus har varit mindre än barnet i krubban? I juletider predikas det om barnet i krubban och om det fantastiska i att Jesus kom som ett litet barn, som den minsta i samhället. Men är det nyfödda barnet den minsta i samhället och var Jesus verkligen som minst i krubban?

Maria blev havande med Jesus. Det betyder att Jesus under en period var mindre än ett nyfött barn. Han var ett ofött barn. Kan vi se Jesus i det lilla embryot som växte i Marias mage eller tänker vi att Jesus dök upp strax innan förlossningen och vad eller vem växte i sådana fall i Maria från början?

I Lukasevangeliet läser vi att Elisabet kallar Marias ofödda barn en välsignad livsfrukt och redan tidigt i graviditeten talar hon om Maria som hennes Herres mor. I Psaltaren 139:16 står det ”Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.”

Om Jesus var sig själv redan i magen är det väl rimligt att anta att vi också var oss själva redan i magen? Om vi tror att något viktigt skulle ha gått förlorat om Jesus inte fått f­ödas borde det väl gälla varje ofödd människa? Ändå har vi så svårt att tillräkna barn i magen samma värde och samma rättigheter som barn utanför magen. Om varje barn är en avbild av Skaparen själv, vilka är då vi att göra skillnad?

Poängen är inte att peka ut kristna som gjort abort utan att peka ut oss som kristenhet. När började vi tänka som samhället och se abort som något tragiskt men ändå nödvändigt? När blev vi så försiktiga att vi knappt vågar be för abortsituationen i vårt land? När slutade vi försvara dessa Jesu allra minsta bröder eller när slutade vi ta hand om änkan, som i vår tid kanske motsvaras av den ensamstående mamman?

Det kan kännas extremt tungt och ibland till och med omöjligt att gå vidare i en graviditet utan någon vid sin sida. Att då som kyrka bara avfärda abort som ett känsligt ämne hjälper varken de ofödda eller de gravida. Ändå är det nästan tabu att prata om abort även i kyrkan. Det är därför jag drar mig för att skriva detta, för att det riskerar att störa den fina julstämningen. Visst Jesus kom som ett nyfött barn men också som ett ofött barn.

Maria Engström

Fler artiklar för dig