03 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Både sanning och kärlek

Nu kommer det mer subtila angreppet på kärleken, mer och mer i media. De som kämpar för människovärde och håller på med hjälpverksamhet anses vara lite korkade, de ser inte den stora bilden, påstås det. De kan även anses vara högmodiga, och anses vara sådana som tycker sig vara bättre än andra.

Det är som att ställa sanning och kärlek mot varandra. Enligt äldre tänkande är detta dock fel. Om man läser till exempel Dante så finns det ett ljus som strålar ner mot världen av sanning och kärlek, det är Guds kärlek och sanning som är det ljus som Dante strävar emot. Han vandrar mot Gud som är den högsta sanningen, den högsta kärleken, och hans ögon öppnas mer och mer.

Vi ska inte vara rädda för kärleken även om den ibland verkar enfaldigt optimistisk.

Ulf Gustafsson

Fler artiklar från Debatt