01 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Därför är invandring en investering för Sverige

Är det några kostnader för flyktingar vi bör skära ned på, så är det de tiotals miljarder kronor som skatteflyktingarna årligen beräknas­ kosta samhället.

Vi får ständigt höra hur kostsam och belastande invandringen är för vårt samhälle. "Nu är gränsen nådd för vad vi klarar av", basuneras ut av våra politiker och i medierna.

Genast införde regeringen gränskontroller, strängare asylkrav och tillfälliga uppehållstillstånd.

Det är en enkelriktad debatt. När får vi höra om invandringens positiva sidor?

En rapport från Arena idé i somras visar att Sverige mellan 1950 och 2014 tjänade omkring 900 miljarder kronor netto på invandringen.

Utan invandringen skulle vår BNP i dag varit cirka 20 procent mindre. Vi hade haft 65 procent högre skatt med bibehållen välfärd men utan invandring. Sveriges­ befolkning hade varit 2,5 miljoner människor fattigare.

För att inte tala om den mångfald, arbetskraft och kunskap som dagens mångkulturella samhälle bidrar med.

Tänk dig själv in i situationen att behöva fly för ditt liv. Nästa gång är det kanske vår tur att vara på flykt.

Oavsett om de flyr från krig, förföljelse eller söker bättre ekonomiska förutsättningar för dig och din familj så är det vår skyldighet att göra det bästa vi kan för dessa människor.

Arbetsförmedlingen beräknar att Sverige årligen behöver 64 000 nya invandrare och att den höga nettoinvandringen behöver permanentas för att klara av att bibehålla välfärden. Så låt oss åter öppna våra gränser för att visa Europa och den övriga världen vägen.

Invandringen är en investering, inte en kostnad.

Är det några kostnader för flyktingar vi bör skära ned på, så är det de tiotals miljarder kronor som skatteflyktingarna årligen beräknas kosta samhället.

Räck en hand till din medmänniska, visa solidaritet och tro på varandra. Tillsammans kan vi klara det här om vi kraftsamlar och alla kommuner hjälps åt.

Mattias Elensjö

Fler artiklar från Debatt