02 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Trång åsiktskorridor i den kristna pressen

Låt olika kristna röster komma till tals som belyser både glädjeämnen och bekymmer förknippade med Sveriges stora flyktingmottagning.

Jag tror att många kristna i Sverige delar min syn att det i vårt land finns en åsiktskorridor. Den som tycker att till exempel vår nuvarande abortlagstiftning eller äktenskapssyn inte är bra står utanför. Ofta är det mycket smärtsamt att stå utanför Åsiktskorridoren, du kan till exempel bli utfrusen eller få olika stämplar på dig.

Fram till, säg, slutet av oktober förra året fanns det en annan åsiktskorridor i Sverige, som sa att den som ifrågasatte vår dåvarande invandringspolitik, pekade på bekymmer med densamma eller ville tala volymer var suspekta, skulle motarbetas och på olika sätt stämplas.

Nu menar jag att denna sistnämnda typ av åsiktskorridor fortfarande finns kvar i den "kristna debatten" om vårt lands flyktingpolitik, i till exempel Dagen.

Denna kristna åsiktskorridor, menar jag, drabbar den som vill peka på de många bekymmer som ändå finns med vår flyktingpolitik och den hämmar därför debatten; debatten blir rädd och tvehågsen och i en sådan ”debatt” kan inte positiva förslag till lösningar på problem förknippade med invandringen födas.

Exempel på denna åsiktskorridor är när Dagen före jul (18 december 2015) lät nio kyrkoledare träda fram och ge sin syn på Sveriges flyktingpolitik och ingen av dem pekade på bekymmer utan snarare angrep regeringens ändrade politik på området och ville återgå till öppna gränser.

En mycket sorgligare form av åsiktskorridor såg vi exempel på när Stefan Swärd, med bistånd av 380 andliga ledare, i ett upprop publicerat i Dagen stämplade den som sympatiserar med Sverigedemokraterna som i princip icke kristen. Denna sistnämnda form av exkludering och dömande av människor har dock lyckligtvis blivit mer sällsynt.

Summa summarum, låt olika kristna röster komma till tals, röster som belyser både glädjeämnen och bekymmer förknippade med Sveriges stora flyktingmottagning.

Ty det är endast i en fri och öppen debatt vi kan hitta lösningar­ på de problem (och nog måste väl alla hålla med om att det finns problem) som vi står inför vad gäller integrationen av alla de flyktingar som fått och kommer få asyl i Sverige.

Mats Wallin, Flen

Fler artiklar från Debatt