22 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Utbyte sker bäst i fred

Till skillnad från Mattias Elensjö tycker jag inte krig och annat mänskligt lidande tillför något positivt, inte ens för Sverige.

En något underlig insändare av Mattias Elensjö (Dagen 14/1) "När får vi höra om invandringens positiva sidor", frågar han. Mattias Elensjö måtte lida av ett extremt kort minne. Just invandringens positiva sidor är ju det enda som har framhållits av praktiskt tagit alla utom Sverigedemokraterna.

Det är först nu den allra senaste tiden som problem har erkänts.

Uppgifterna från Arena idé ska man nog inte sätta någon större tilltro till, det är en ganska extrem vänstertankesmedja.

Till skillnad från Mattias Elensjö tycker jag inte krig och annat mänskligt lidande tillför något positivt, inte ens för Sverige. Utbyte mellan olika nationer sker bäst i fred.

Ökad BNP betyder inte automatiskt att det har blivit bättre. En ökad statsskuld, alla olyckshändelser och missöden höjer också BNP.

Nej, det är inte Sverige som behöver invandrade flyktingar utan flyktingarna som behöver hjälp på något sätt, främst genom fredsskapande åtgärder, och i väntan på freden hjälp på olika sätt.

Att hjälpen ska ges i just Sverige är nu inte självklart, men de som kommer hit ska givetvis tas emot på ett så bra sätt som möjligt. Sluta att kalla flyktingar för en investering, det är en tragedi och inget annat.

Ingemar Juhlin

Fler artiklar från Debatt