Debatt

Därför borde EU granska även Ungern

Min uppmaning till kommissionen är att inte tillåta att rättsstatsprincipen undergrävs av EU:s medlemsländer och att man inleder ett granskningsförfarande även mot Ungern.

Förra veckan meddelade EU-kommissionen att man kommer att inleda ett granskningsförfarande mot Polen.

Granskningen gäller de kritiserade förändringarna i landets författningsdomstol och medielagar som den nya polska högerregeringen drivit igenom sedan den kom till makten i slutet av förra året.

De nya lagarna inskränker på ett allvarligt sätt rättsstatens principer och yttrandefriheten.

Även om beskedet är mycket välkommet kan man inte låta bli att jämföra utvecklingen i Polen med den i Ungern för några år sedan, då premiärminister Victor Orbán införde ett mer auktoritärt styre i landet.

Dessutom har han den senaste tiden antagit lagändringar som gjort det extremt svårt för flyktingar att söka asyl, uttryckt sig främlingsfientligt i politiska sammanhang och övervägt att återinföra dödsstraff.

I samband med EU-kommissionens besked om en granskning av Polen förklarade vice ordförande­ Timmerman: ”Rättsstatens principer ska respekteras­ i hela EU. Det är en av kommissionens huvudfrågor”.

Nyckelordet här är ”hela”. Orbáns agerande och politik liknar, om inte överträffar, den polska regeringens. Då kan man undra varför kommissionen hittills inte har inlett ett liknande förfarande på grund av Ungerns oroväckande utveckling.

Inom EU är rättssäkerheten av särskild betydelse. Respekt för rättsstaten är en förutsättning för att skydda alla de grundläggande värden som anges i EU-fördraget. Kommissionen kan därför på ett tidigt stadium inleda en dialog med det berörda medlemslandet för att hitta en lösning och för att förhindra att rättsstatsprincipen kränks.

Som EU-fördragens väktare har EU-kommissionen en skyldighet att se till att inte bara Polen, utan även övriga medlemsstater, inklusive Ungern, uppfyller sina skyldigheter enligt unionslagstiftningen och att de unionsvärden som fastställs i EU-fördraget respekteras. I det sammanhanget är det oerhört viktigt att EU-kommissionen är konsekvent och objektiv i sin roll och bedömning mot medlemsländerna. Annars är risken att inte bara kommissionens auktoritet urholkas, utan även att hela EU:s trovärdighet ifrågasätts både inom EU och på ett internationellt plan.

Den här veckan diskuterar Europaparlamentet situationen i Polen i närvaro av EU-kommissionen. Min uppmaning till kommissionen är att inte tillåta att rättsstatsprincipen undergrävs av EU:s medlemsländer och att man inleder ett granskningsförfarande även mot Ungern.

Exemplet Ungern är en möjlighet för EU att visa att man har kapacitet och politisk vilja att säkerställa respekten för demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter, utan undantag.

Bodil Valero

Europaparlamentariker (MP)

Fler artiklar för dig