03 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Diakonia, EU och FN är eniga

Martin Andersson förordar ett ensidigt israeliskt perspektiv som går emot det internationella samfundet. Det skriver Diakonias Joakim Wohlfeil som svar på tisdagens debattartikel.

Man kan självklart likt kommunikationskonsulten Martin Andersson hävda att det är smutskastning och ett naivt ställningstagande när Diakonia säger att Israels ockupation av Västbanken måste upphöra om en varaktig och hållbar fred ska kunna uppnås (Dagen 2/2). Men det är ett ställningstagande där vi är eniga med Sveriges regering och riksdag, EU, USA och FN.

Diakonias globala arbete sker på uppdrag av våra ägare Equmeniakyrkan och Alliansmissionen. De har i vår styrelse enhälligt antagit det positionsdokument som utgör basen för arbetet i Israel/Palestina. Positioner som utgår från både ”israelers och palestiniers rätt att leva i fred och säkerhet inom internationellt erkända gränser”, samt kravet på ”alla sidor att respektera folkrätten och mänskliga rättigheter.”

Martin Andersson förordar ett ensidigt israeliskt perspektiv som går emot det internationella samfundet. Det bidrar varken till fred eller till säkerhet för civilbefolkningen på någon sida.

Liksom i alla andra konflikter utgår Diakonia från internationell rätt och tar ställning för de civila, i stället för de stridande parterna. Hamas illegala regim i Gaza är skyldiga till attacker mot israeliska civila samt förtrycker den egna befolkningen.

President Abbas konstitutionella mandat på Västbanken har sedan länge löpt ut och palestinska myndighetens brott mot mänskliga rättigheter fortsätter. Och Israels regering, med extrema bosättare på ledande poster, tystar kritiska röster från israeliska människorätts- och fredsorganisationer och avböjde så sent som i fredags ett internationellt initiativ till fredssamtal.

Samtidigt, trots omvärldens protester, fortsätter Israel att expandera illegala bosättningar och muren, som till 80 procent byggs på ockuperad palestinsk mark där den strider mot folkrätten. Muren skiljer främst palestinier från andra palestinier, från deras mark, skolor, sjukhus och arbeten.

I den kontexten är det Diakonias samarbetsorganisationer som levererar bilder på Hamas tortyroffer, som kritiserar palestinska myndighetens brott mot mänskliga rättigheter, som lyfter kvinnornas och funktionshindrades rättigheter. Diakonia bekämpar islamofobi och antisemitism i Mellanöstern, bland annat genom uppmärksammade litteraturprojekt som arbetar med värderingar och bemöter fördomar, hatbudskap och intolerans.

Sverige är inte ensamt när man fördömer våldsbrott mot israeliska civila samtidigt som man säger att brottsbekämpning i alla rättstater måste ske inom lagens råmärken. Eller när man kräver utredningar av fall där det finns misstankar om att mer våld än situationen krävt har använts. Samma frågor har de senaste dagarna uppmärksammats av både USA och EU.

Palestinska organisationer är varken ”smutsiga” (ett uttryck som för övrigt liknar hatretorik) eller ensamma när de kritiserar Israels dubbla lagsystem. Även israeliska organisationer och USA:s utrikesdepartement riktar hård kritik mot de lagar som behandlar israeler och palestinier olika.

Israel-Palestina-konflikten behöver inte fler ensidiga ställningstaganden utan färre. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon skrev i måndags i New York Times: ”…den nuvarande situationen är ohållbar, att hålla ett annat folk under evig ockupation underminerar säkerheten och möjligheter till en bättre framtid för både israeler och palestinier”.

Vi kommer på kyrkornas uppdrag att fortsätta stödja dem som på plats med fara för eget liv kämpar mot Hamas tortyr och förtryck i Gaza, de som protesterar mot Palestinska myndighetens brott mot mänskliga rättigheter, de som försvarar internationell rätt under Israels ockupation. Organisationer som utmanar hat och rasism och arbetar för en rättvis fred och säkerhet för både israeler och palestinier.

Globalt fortsätter vi, via hundratals organisationer, kyrkor och folkrörelser i ett 30-tal länder, att arbeta för demokratisering, mänskliga rättigheter, jämställdhet, ekonomisk och social rättvisa samt fred och försoning.

Joakim Wohlfeil, policyrådgivare i konfliktfrågor Diakonia

Fler artiklar från Debatt