Debatt

Predika mer om Jesu återkomst

Något måste vara fel! Jag tänker på den uteblivna förkunnelsen om Jesu återkomst.

Varför predikas denna sanning så sällan i våra kyrkor? Med tanke på att det kanske är det mest förekommande ämnet i Nya testamentet, Illustrerat bibellexion uppger att det handlar om hela 319 gånger. Utslaget på versarna så blir det i var 25:e vers. De som inte förkunnar Jesu återkomst är skyldig svaret varför de inte gör det.

Ja, ursäkterna finns säkert. En del kanske menar att vi inte skall skrämma med budskapet om Jesu återkomst. Nej, sannerligen inte. Det handlar om vårt saliga hopp att få förflyttas hem till de himmelska boningarna. Hur kan man då tala om att skrämma? Är man redo har man väl inget att frukta?

Kanske det rent av är så allvarligt att många lever ett sådant liv att man är rädd för att Jesus skall komma? Då är det dags att leva så att det blir det saliga hoppet, i stället för ett skrämmande budskap.

Med tanke på att vi lever närmare denna händelse än någonsin, skulle förkunnelsen om detta ske allt oftare, i stället har den avtagit. Det är dags att sluta med ursäkter varför man inte förkunnar budskapet om Jesu tillkommelse!

Kan det vara så att man inte tror att vi lever i den yttersta tiden? Ingen som verkligen tror på Jesu snara återkomst kan hålla inne med budskapet.

Det är avslöjande och säger oss också att det är en brist på förståelsen om de tidens tecken som tyder på att Jesus kan komma när som helst.

Det finns ytterligare en förklaring till tystnaden, och det är den andliga sömnaktighet som skall råda före Jesu tillkommelse. Den andliga sömnen gör att man inte har andlig klarsynthet inför denna händelse.

Ingen kan bortförklara det allvarliga budskap som Jesus ger i Matteusevangeliets 25:e kapitel.

Frank Mangs belyser detta i boken "Brinnande lampor". Han skriver så här om vad Jesus säger: "Han förutsa mycket bestämt att den andliga sömnen skulle bli den dominerande atmosfären bland hans bekännare i denna tidsålders afton."

Vi är där nu och det är dags för ett kraftigt andligt uppvaknande.

Holger Nilssonredaktör tidskriften Flammor

Fler artiklar för dig