Debatt

Vänd tillbaka, Miljöpartiet!

Den gyllene regeln säger: "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem."

Många av oss Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK) har valt partisamhörighet med utgångspunkt från vår egen kristna tro. Valet har fallit på Miljöpartiet som med sina tre gränslösa solidariteter mycket väl harmoniserar med vår tro:

Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet.

Solidaritet med kommande generationer.

Solidaritet med världens alla människor.

Vi upplever nu att den tredje solidariteten har urholkats betydligt i samband med regeringens skärpta flyktingpolitik.

En migrationspolitik där speciellt ensamkommande barn och barnfamiljer kommer i kläm bland annat genom att införa identitetskontroller, åldersbestämningar, tillfälliga uppehållstillstånd och kraftigt begränsade möjligheter att återförenas med sina familjer.

Vi vill påtala att Miljöpartiet ska stå fast vid sitt valmanifest om migration och lika rättigheter: "Vi kommer alltid att arbeta för en mer human och öppen politik och vi kommer aldrig att göra det svårare för människor att komma till Sverige."

Denna utveckling utmanar vår människosyn om alla människors lika värde och kärleken till våra medmänniskor. Vår förhoppning är att Miljöpartiet återigen skall stå för en human migrationspolitik!

Vi vill också uttrycka vårt fulla stöd till ärkebiskop Antje Jackeléns kritiska uttalande om den rådande flyktingpolitiken!

Styrelsen för MPSK riks

Anders Rålin, ordförande MPSK riks

Marja Sandin-Wester, Stockholms stift

Jan Segerstedt, Västerås stift

Magnus Gunnarsson, Skara stift

Eva Hallström, Karlstads stift

Terence Hongslo, Uppsala stift

Ylva Wahlström, Stockholms stift

Carl-Henrik Henriz, Lunds stift

Klas Linné, Linköpings stift

Bengt Nilsson, Härnösands stift

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig