Debatt

Guds väg eller tidsandans väg?

Det måste väl stå klart för alla och envar att den kristna trons grundvalar skakar i vårt land. Ett enkelt men klargörande test för att se den förändring den kristna tron genomgått i vårt land är att slå upp och läsa helt vanliga, äldre psalmer i den Svenska psalmboken. Var och varannan psalm är en liten predikan om evangeliet och grunderna i den kristna tron: Människans synd och behovet av omvändelse, Jesu död på korset och frälsningens gåva. Ett budskap som enligt den senaste enkäten bland svenska präster är långt ifrån självklart att man möter i en kristen kyrka i Sverige i dag.

Paulus ord i 2 Tim 4:3 beskriver ganska väl vad vi nu upplever i vårt land.

”Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sej mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.” Då som nu gäller: Vill vi tro Guds ord och låta varna oss, eller vill vi gå vår egen och tidsandans väg? Och det valet kan ingen pastor eller präst göra åt oss, det måste vi göra själva!

Gunnel Wadström, Eksjö

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig