23 september 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Tror kristna på flera gudar nu?

Vi monoteister hävdar att både judar och islam har en grumlig bild av den enda Gud som existerar.

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Sven Degerfelt menar att muslimer och kristna tillber varsin Gud och därmed är en hel del präster i Svenska kyrkan fel ute när de påstår att vi tror på samma Gud (Dagen 25 februari).

Frågan är då om det finns flera gudar. Om man tror att det finns flera gudar, som Sven Degerfeldt verkar göra, men väljer att bara tillbe en av dem är man monolatrist. Att vara monolatrist är inget att skämmas för, Abraham själv verkar ha varit det. Är man då en som tror på monolatri är det ju helt logiskt att hävda att islam tillber en annan Gud. Men man bör nog tänka igenom sådana påståenden ett varv till innan man för ut monolatri som den klassiska kristna ståndpunkten och något slags kriterium på hur renlärig en präst i Svenska kyrkan är.

Många ärliga kristna bekänner sig nämligen inte till monolatri utan till monoteism. Monoteism betyder tron att det finns en enda Gud. Denna Gud försöker många människor få kontakt med men vi kristna menar att den säkra vägen till Gud är Jesus – ingen annan. Jesus­ visar oss både hur Gud är och leder oss till gudsgemenskap eftersom han är Gud.

Islam och judendom tillber självklart (för en monoteist) samma Gud, men gudsbilderna är väldigt olika eftersom de kristna menar att den enda Gud som finns till är uppenbarad som tydligast i Jesu liv, död och uppståndelse.

Vi monoteister hävdar att både judar och islam har en grumlig bild av den enda Gud som existerar men det råder för en monoteist ingen tvekan om att vi tillber samma Gud eftersom en monoteist inte tror att det finns en massa olika gudar.

För en monoteist är frågan felställd om man frågar: "Tror muslimer och kristna på samma Gud?". För mig som monoteist finns bara ett möjligt svar på den frågan och det är ja. Frågan är vilken bild av Gud som är mest lik den Gud som finns till.

Jag trodde att som kristen tror man i allmänhet att det bara finns en enda Gud. Jag är monoteist och har kommit fram till den övertygelsen genom bibelstudier och kyrkans lära. Men nu verkar många kristna bekänna sig till monolatri vilket förvånar mig. Hur förklarar ni som pläderar för monolatri hur ni kom fram till denna teologiska insikt?

Alma-Lena Andersson

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar