Debatt

Skapa frihet för profetisk tjänst

Holger Nilsson

Nils-Olov Nilsson lyfter upp frågan om behovet av profeter (Dagen 15 mars). Den första frågan som behöver belysas är: Varför finns denna avsaknad av profeter i Sverige? Ett av svaren är säkert att jordmånen för att utveckla en profettjänst inte är särskilt gynnsam.

I dagens pastorsutbildningar formas de allra flesta under sin utbildning till att bli likformade för att tjäna församlingar enligt en mall som det gäller att inte sticka ut allt för mycket från. Det har gjort att det blir svårt att som individ formas och utvecklas av Gud, för exempelvis en profettjänst.

Resultatet blir att likformningen av förkunnaren blir påtaglig och vi får en tjänst i Guds rike som blir anpassad och passar in i det som är så typiskt svenskt och benämns ”lagom”. Tyvärr leder det till att ett sådant tjänande inte gör något större avtryck och har inget av det som kan betecknas som en profetisk tjänst.

Det blir ett tjänande, där man servar församlingarna inom den fastställda ramen som man spikat fast. Utgångspunkten blir att det mest handlar om att vara i människors tjänst i stället för Guds. En sådan tjänst leder visserligen till att man är behaglig i de människors ögon som man betjänar, men frågan är: Hur ser Gud på detta?

Paulus visar på det: ”Är det människor jag nu försöker få på min sida – eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare.” (Gal. 1:10).

Varje förkunnare av Guds ord bör allvarligt pröva sig inför dessa ord. Likaså måste församlingar och dess ledning pröva sig angående vilken tjänst man vill ge frihet till i församlingen. Låt det bli en öppenhet för Herrens tjänare att få frihet att bära fram det budskap som Gud vill ge till församlingarna!

Det kan innebära att det blir rannsakande budskap som till exempel gör upp med andlig slöhet, försoffning och ljumhet. Men låter vi detta ske så kommer det också att innebära att det blir en andlig friskluft som strömmar in i församlingarna och ger förnyelse och nytt andligt liv. Detta sker när Gud får nå fram med sitt tilltal.

Det finns inget så frigörande som att få höra Gud tala. Vi behöver det – och vi behöver det omgående.

Holger Nilsson

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig