Debatt

Hur stor är Missionsprovinsen?

I en nyhetsartikel (Dagen 22 mars) rapporterades att Missionsprovinsen vill komma med i en internationell samarbetsorganisation för lutherska kyrkor. Provinsens ledare, Roland Gustafsson – som benämns biskop – berättar­ för tidningen att det sammanlagt finns tolv församlingar, så kallade koinonior, i landet och vilka sammanlagt "betjänar" cirka 2 000 personer.

Ordet är intressant mot bakgrund av att just Gustafsson har bemött tidigare frågor från mig rörande medlemsantalet med total tystnad. Också på annat sätt har jag försökt få fram fakta i saken från den högkyrkliga provinsen.

Men utan resultat. Därför reagerade jag vid läsningen av nyhetsartikeln: Vad menar Gustafsson med ordet ”betjänar”? Och varför vill hans provins inte öppet och ärligt, likt alla andra samfund, redovisa medlemsfakta?

Uppenbarligen är saken känslig, vilket också ordet ”betjänar” vittnar om.

Vänligen därför nu, bäste provinsledare, ta bladet från munnen och låt oss få veta siffran. Fakta på bordet skadar ingen.

Bengt Olof Dike, tidigare kyrkomötesledamot

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig