Debatt

Guds hjärta för flyktingarna

Främlingsfientlig rädsla och avståndstagande till människor av andra kulturer är inte det kristna alternativet i flyktingfrågan. Det skriver Stefan Swärd och Micael Grenholm.

I vår värld i dag är över 60 miljoner människor på flykt från krig och misär. Eftersom de rika länderna stänger sina gränser för flyktingar sker de stora flyktingströmmarna inom och mellan de fattiga länderna. En liten del av dagens alla flyktingar lyckas ta sig till Europa­, det kanske handlar om 1,5 miljon under senaste året. Men gränserna är stängda. De som lyckas överleva livsfarliga båttransporter möter taggtrådar, soldater och stängda gränser.

Vi lever i dag med samma trauma som när ett antal miljoner judar ville fly från Tyskland under 1930-talet och inga länder ville ta emot dem. Den kristna opinionen var kluven då, i Sverige fanns det både nazivänlighet­ och undfallenhet bland de kristna samtidigt som många röster kraftfullt stod upp mot nazismen och främlingsfientligheten. Samma sak var det i Tyskland där många kristna inspirerades av nazisternas framgångar och en nazivänlig teologi utvecklades.

Sverige hörde till de länder som nästan helt stängde gränserna för flyende judar trots att vi hade god kännedom om hur utsatta de var i Tyskland. Läget är i dag likadant för de som flyr från Syrien och Irak. Judarna blev till slut dödade i koncentrationslägren och dagens flyktingar dör av bomber i Syren, i IS-attacker, på livsfarliga­ båtresor, och i provisoriska och primitiva flyktingläger.

Läs mer: Viktig men spretig bok av Swärd och Grenholm

Det blåser kalla vindar över Europa. I land efter land har främlingsfientliga partier stora framgångar, nu senast var det Alternativ för Tyskland som lyckades ta sig en bit över 10-procentspärren.

I Sverige har Sverigedemokraternas framgångar pressat de etablerade partierna att lägga sig allt närmare dem i sin praktiska invandringspolitik. Debattläget liknar mycket tongångarna från 1930-talet där det diskuterades om man skulle ta emot judiska flyktingar eller inte.

Hur ska vi kristna förhålla oss till allt detta? Det är få socialetiska­ frågor där Bibelns budskap är så konsekvent och tydligt som när det gäller invandring, migration och flyktingar. Att människor flydde var mycket vanligt på Bibelns tid. Det räcker med att läsa om judarnas flykt ur Egypten (2 Mos 14) eller när Jesu familj akut måste fly till Egypten när Jesu liv var i fara redan som spädbarn (Matt 2:13-15).

En ledstjärna i den lag som Gud gav till Israel var att särskilt värna om människor i utsatta lägen. Invandrare, änkor och föräldralösa lyfts fram om och om igen i Moseböckerna som grupper som särskilt ligger på Guds hjärta.

”(Herren) skaffar den faderlöse och änkan rätt, han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Också ni skall älska främlingen för ni har själva varit främlingar i Egyptens land.” (5 Mos 10:19 Folkbibeln).

”När en främling bor hos er i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor ibland­ er skall räknas som infödd hos er. Du skall älska honom som dig själv.” (3 Mos 19:33-34).

Gamla testamentets profeter som Jesaja, Jeremia och Hesekiel frambar allvarliga budskap där man varnade för att förtrycka främlingen, ett synonymt ord till invandrare. Detta är ett dagsaktuellt och knivskarpt budskap till dagens Europa som deporterar flyktingar till Turkiet, och ett Sverige med stängda gränser.

I Nya testamentet ser vi hur Jesus uppmanade oss att vara barmhärtiga samariter som hjälper alla nödlidande oavsett deras ursprung (Luk 10), och han sa att det som kännetecknar dem som kommer till himlen är att de tar emot främlingen (Matt 25:35). De som döms till evigt straff däremot tog inte emot främlingen (v. 43).

Vi är mycket glada för det engagemang runt om i hela Sverige som många enskilda kristna och många kyrkor visar för att hjälpa flyktingar. Det finns många exempel på språkcaféer, akutboenden, mångkulturella gudstjänster och diakonal verksamhet som den helige Ande inspirerat sin församling att göra.

Samtidigt oroas vi över att det även finns människor som kallar sig kristna som passionerat argumenterar för att flyktingar ska utvisas och att Sverige ska kristnas genom deportation i stället för evangelisation.

Ett sådant beteende går rakt emot vad Jesus står för. Han ägnade­ sig inte åt att hetsa mot flyktingar. Han var en. Rädsla och avståndstagande är inte rätt väg för att hantera utmaningarna­ från bland annat islam.

Att visa kristen kärlek, att vända andra kinden till och i Andens kraft förkunna evangeliet för alla människor – det är det kristna alternativet, inte främlingsfientlig rädsla och avståndstagande till människor av andra kulturer och språk.

Stefan Swärd, fil dr i statsvetenskap och pastor

Micael Grenholm, teologistudent och bloggare

Författare till boken ”Jesus var också flykting” (XP media)

Fler artiklar för dig